جوایز تیم‌های منتخب جشنواره چهارم تصویب شد

جلسه 990705

سی و پنجمین جلسه کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، روز شنبه 5 مهر ماه 1399 با حضور اعضای کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی در محل دبیرخانه دائمی جشنواره برگزار گردید.

ابتدا گزارشی از روند ایده‌های دریافتی توسط خانم محمدی‌پناه (نماینده دبیر جشنواره) ارائه و ضمن آن مقرر گردید، ایده‌هایی که از مرحله بررسی اولیه عبور کرده‌اند به داوران تخصصی حوزه مربوطه هر رشته ارجاع داده‌شود.

جلسه 990705-2

در ادامه جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اطلاع رسانی جشنواره چهارم توسط آقای مودب (مدیر اجرائی جشنواره) ارائه گردید. همچنین، جوایز چهارمین دوره جشنواره در مجموع به ارزش 8.300.000.000 ریال به تصویب رسید و مقرر گردید اطلاع رسانی جوایز این دوره از جشنواره توسط روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران و برخی خبرگزاری‌های علمی دیگر پوشش داده ‌شود.

جوایز جشنواره چهارم - 9999

در پایان جلسه، موضوع «انتخاب استاد برتر جوان» با حضور ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره) مورد بررسی قرار گرفت. آقای علیرضا مروج (مدیرعامل شتابدهنده هیوا) نیز مهمان افتخاری جلسه بودند که ضمن معرفی حوزه فعالیت شتابدهنده هیوا (حوزه گردشگری سلامت) و آشنایی با حوزه فعالیت‌های جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، از آغاز همکاری دبیرخانه جشنواره در زمینه‌های مختلف ابراز خرسندی نمودند و این جلسه را نقطه آغازین همکاری در بخش تجاری‌سازی ایده‌های جشنواره دانستند.