جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی جشنواره با حضور «رئیس صندوق رفاه دانشجویان»

جلسه کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی پنجمین جشنواره، روز شنبه 1400/1/21 با حضور جناب آقای دکتر ناصر مطیعی (رئیس صندوق رفاه دانشجویان)، جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره)، جناب آقای دکتر زاهدی (دبیر کمیته علمی جشنواره)، جناب آقای دکتر محمرضا زالی (دبیر کمیته کسب و کار جشنواره)، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی)، جناب آقای مهندس مؤدب (دبیر اجرایی جشنواره چهارم)، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) و سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی پناه (دبیر کمیته بین‌الملل جشنواره) برگزار شد.

ابتدا، دکتر غلامی ضمن خوش‌آمدگویی، توضیحاتی در خصوص جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مطرح نمودند. در ادامه و در همین راستا دکتر مطیعی چنین گفتند: « ایده‌های جوانان باید به سمت و سوی تجاری سازی و صنعتی سازی برود و همین امر موجب افزایش اعتماد به نفس در میان جوانان خواهد شد و در ادامه، صندوق رفاه دانشجویان با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اعلام آمادگی خواهد نمود.»

دکتر مطیعی در ادامه پرسشی را مبنی بر نوع همکاری با جشنواره قرن مطرح و در پاسخ به این پرسش، مهندس جمیلی به چند مورد اشاره نمودند:

«فعالیت در بنیاد نیکوکاری جمیلی، فعالیتی داوطلبانه و دانشجویی است، از این رو از صندوق رفاه درخواست داریم تا دانشجویان را به جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان معرفی نماید و با همراهی امور نیکوکارانه در این مسیر خیر سهیم باشد.»

مهندس جمیلی در ادامه اضافه کردند: «امیدواریم صندوق رفاه، نماینده‌ای جهت شرکت در جلسات، معرفی و اطلاع رسانی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به دبیرخانه جشنواره معرفی نماید.»

مهندس جمیلی هدف از برگزاری این نوع رویداد علمی را معرفی اساتید و جمعیت علمی کشور در داخل و خارج از دانشگاه‌ها برشمردند.

دکتر زاهدی نیز در تایید گفته‌های مهندس جمیلی اشاره کردند: «اطلاع رسانی از طریق دبیرخانه خوب است ولی مسلما اطلاع رسانی از طریق نهادهایی همچون صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم، امری قوی‌تر و ضروری خواهد بود.»

در ادامه دکتر مطیعی پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای مشترک با دکتر صدیقی (رئیس اداره رئیس سازمان امور دانشجویان) را مطرح نمودند و افزودند: «بهتر است دکتر صدیقی نیز نماینده‌ای به دبیرخانه جشنواره معرفی نمایند، چراکه دانشجویان نمونه مقاطع مختلف دانشگاهی در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم معرفی می‌شوند و همین امر می‌تواند به معرفی بهتر جشنواره کمک کند.»

در پایان جلسه نیز دکتر مطیعی در خصوص معرفی جشنواره به دانشجویانی که با صندوق رفاه دانشجویی در ارتباط هستند توضیحاتی را مطرح نمودند.