جلسه کمیته شورای راهبردی

تندیس جشنواره

جلسه کمیته شورای راهبردی روز شنبه 15 آذر 99 با حضور سرکار خانم دکتر جمیلی (رئیس دبیرخانه جشنواره)، جناب آقای دکتر زاهدی (دبیر علمی جشنواره)، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی) و جناب آقای مهندس مودب (مدیر اجرایی جشنواره) برگزار شد.

طی این جلسه مقرر گردید، اعطای اعتبار پژوهشی براساس میزان پیشرفت ایده‌ها در مسیر تجاری‌سازی در نظر گرفته شود، مسئولیت اعتبارسنجی فاکتور‌ها مطابق سال گذشته بر عهده شتابدهنده تخصصی ماینتک باشد و همچنین بخش استقرار برگزیدگان شیمی و زمین‌شناسی به ماینتک برون سپاری شده و سایر رشته‌ها نیز در شتابدهنده‌های دیگر مستقر شوند و در نهایت دبیرخانه به این موضوع نظارت داشته باشد.

در این جلسه پیشنهاد راه اندازی کمیته بین‌الملل نیز مطرح شد که نظارت این حوزه بر عهده باشگاه ایده تا کسب و کار خواهدبود.

همچنین در پایان جلسه مقرر گردید، اقدامات مورد نظر در ارتباط با استاد نمونه بنیادی، مطابق دستورالعمل‌های سابق جشنواره صورت پذیرد و در مورد استاد نمونه کاربردی نیز مقرر گردید، دکتر زاهدی پس از مذاکره با دکتر ملکی (استاد منتخب کاربردی) روال قرارداد را اعلام نمایند.