جلسه هم اندیشی و تقدیر از داوران علمی جشنواره چهارم

جلسه داوران

جلسه هم اندیشی و تقدیر از داوران علمی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

روز چهارشنبه مورخ 3 دی ماه 1399 جلسه داوران تخصصی رشته های مختلف علوم پایه  با حضور دکتر کمره ای (رئیس جشنواره) و مهندس جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره) برگزار شد.

در این جلسه مهندس جمیلی از برگزاری جشنواره قرن در سال آینده خبر دادند و از پیشنهادات داوران در خصوص بین المللی  شدن جشنواره  پیش رو پرسیدند.

در ادامه، دکتر کمره ای رئیس جشنواره، اقدامات مورد نیاز و فراهم سازی بستر مطمئن و مقاوم جهت بین المللی شدن جشنواره را فرآیندی مهم دانستند و افزودند: «بهتر است جهت برداشتن گام صحیح به سمت گسترده شدن جشنواره، مطالعه تطبیقی دقیقی انجام شود تا جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مسیری همگام با دیگر جشنواره های بین المللی را در پیش گیرد.»

دکتر پیمان صالحی (معاون نوآوری و تجاری سازی ریاست جمهوری و دبیر کمیته شیمی جشنواره) در بیانات خود باز پیشرفت ایده های امسال از جشنواره اول تا جشنواره چهارم خبر دادند و افزودند: «سطح ایده های دریافتی  امسال از رشد بهتری نسبت به سال های گذشته برخوردار بوده است و از این بابت ابراز خرسندی نمودند.»

دکتر بهمن زینلی (دبیر بخش علوم زیستی و عضو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران) بر تنوع گسترده ایده های دریافتی در این بخش اشاره نمودند.

دکتر بابک شکری (معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر بخش فیزیک) بر دریافت ایده های مهندسی در این بخش اشاره ای داشتند و افزودند: «در سال های اخیر جشنواره قوام خود را پیدا کرده است و در مجامع دانشگاهی شناخته شده است.»

دکتر احسان مصطفوی (دبیر بخش کرونا و تغییر الگوی زیستی) نیز خصوصی بودن این جشنواره را نقطه قوت جشنواره دانستند و افزودند: «در این بخش به علت تنوع ایده های دریافتی از اساتید مختلفی چون ویروس شناسی، بالینی و… درخواست شد تا در هیئت داوران این بخش حاضر شوند و خوشبختانه ایده های این بخش از کیفیت علمی خوبی در این بخش برخوردار بوند.»

 در پایان جلسه به رسم یادبود از داوران حاضر در جلسه تقدیر به عمل آمد که با اهدای لوح تقدیری با حضور دکتر کمره ای و مهندس جمیلی به داوران این بخش همراه بود.

 

تقدیر از داوران