جلسه هم اندیشی با مرکز شتاب دهنده تریگ آپ و جشنواره

جلسه هم اندیشی با مرکز شتاب دهنده تریگ آپ و جشنواره

در روز  دوشنبه مورخ 2 اسفند ماه 1400 جلسه آنلاین با مرکز شتاب دهنده تریگ آپ با حضور آقای مهندس سید حمید رضا علوی (مديرعامل شتابدهنده تريگ آپ – معاون رشد و شتابدهی شرکت شناسا)، آقای مهندس محمدصادق سبحانی (مدیر توسعه و آموزش شتابدهی شرکت شناسا)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب به معرفی جشنواره پرداختند، گزارشی از روند فعالیت های 5 دوره گذشته و پیشنهاداتی جهت ایجاد همکاری های مشترک ارائه نمودند.

 در ادامه آقای مهندس علوی نیز مجموعه خود را معرفی نمودند. شتابدهنده تریگ‌آپ در سال 1394 با هدف حمایت از استارتاپ‌ها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد. عمده فعالیت تریگ آپ در سه مرحله پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی است. استارتاپ‌هایی که در مرحله نخست پذیرفته شوند وارد مرحله پیش‌شتابدهی شده و از خدمات آموزشی، منتورشیپ و فضای کار بهره‌مند می‌شوند. در صورتی که تیم استارتاپی با موفقیت از این مرحله عبور کند وارد مرحله شتابدهی شده که علاوه بر دریافت سرمایه اولیه، فضای کار متناسب و منتورشیپ از مشاوره حقوقی، منابع انسانی و مالی نیز بهر‌ه‌مند می‌شود. در مرحله پساشتابدهی نیز عمده فعالیت‌ها بر بهبود شاخص‌های کلیدی و همچنین تلاش برای جذب سرمایه مراحل بعدی کسب و کاری متمرکز می‌گردد. در هر مرحله شاخص‌های عملکردی استارتاپ‌ها تعریف و پایش می‌شود و در صورت هر نوع نیاز به بهبود این شاخص‌ها، مشاوره‌های لازم به صورت اختصاصی به تیم مربوطه ارائه می‌گردد.

در این راستا آقای مهندس سبحانی در خصوص مرکز شتابدهی شرکت شناسا نکاتی را یادآور شدند.   شناسا به عنوان یک سرمایه گذار جسورانه یا خطرپذیر با تکیه بر ارزش های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقای وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی در زمینه شناسایی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآور مستعد رشد و بالندگی مبتنی بر فناوری به فعالیت مشغول است.

بعد از توضیحات مطروحه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مورد استقبال آقای مهندس  علوی قرار گرفت و پیشنهادی مبنی بر ایجاد همکاری های مشترک و حمایت از برگزیدگان ادوار گذشته جشنواره تحت نظارت تریگ آپ (شناسا) مطرح نموند.

در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای دوجانبه فی ما بین جشنواره و شتاب دهنده تریگ آپ منعقد گردد.