جلسه هم اندیشی با مرکز شتابدهی پیشگامان

جلسه هم اندیشی با مرکز شتابدهی پیشگامان

در روز شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 جلسه آنلاین با مرکز شتابدهی پیشگامان (استان یزد)  با حضور آقای مهندس محمدرضا صباغیه (سرپرست اجرایی مرکز شتابدهی)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را معرفی نموده و گزارشی در خصوص ادوار گذشته، تعداد ایده های دریافتی، نحوه حمایت از برگزیدگان نهایی، منتورینگ و آموزش برگزیدگان توضیحاتی را ارائه نمودند و هدف از برگزاری جشنواره را توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد انگیزه در جوانان دارای ایده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصول دانش بنیان برشمردند.

در ادامه مهندس صباغیه در خصوص مرکز شتابدهی پیشگامان نکاتی را یادآور شدند: کار ما سرمایه گذاری و حمایت از کسب و کارهای نوپا است. افرادی که میخواهند در شتابدهنده پذیرش شوند، لازم است یک تیم با یک ایده داشته باشند. ایده باید در بستر IT  و آماده اجرا باشد.

زمانی که ایده‌ها پذیرش اولیه شدند، طی دو ماه برای آنها دوره های آموزشی کسب و کار و فنی برگزار می گردد و مشاوره دریافت می نمایند. در طی این دوره ایده پردازان موظف هستند بوم کسب و کار خود را تهیه نموده و اعتبار سنجی نمایند و از محصول تست بازار صورت گیرد. ملاک داوری “بوم” و “محصول اولیه” است. استارتاپ‌هایی که در داوری پذیرش شده اند، وارد دوره شتابدهی می‌شوند و پس از گذراندن آموزش های لازم وارد مرحله سرمایه گذاری و استقرار در پارک های علم و فناوری می‌شوند

پس از توضیحات سرپرست اجرایی مرکز مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه فی مابین جشنواره و مرکز شتابدهی پیشگامان جهت همکاری های گسترده، حمایت از ایده پردازان و بهره مندی مخاطبین جشنواره از رویدادهای آموزشی منعقد گردد.