جلسه هم اندیشی با مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه هم اندیشی با ارکان مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه ای مابین مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم دکتر محمدی پناه در خصوص روند بین المللی شدن جشنواره، تاسیس باشگاه یونسکو، میزان حمایت از برگزیدگان و زمان باز شدن پورتال ثبت نامی توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه مهندس مودب در مورد معرفی استاد نمونه جوان و همچنین برگزاری وبینارهای علمی در اقصی نقاط ایران نکاتی را یادآور شدند.

سپس دکتر حسینی به معرفی بخش های مختلف بین الملل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری پرداختند: 1 – توسعه صادرات شرکت ها
2- ارتباطات بین المللی با مراکز دولتی دنیا 3- سرمایه انسانی (پلتفرمی است که به کمک آن مدل های همکاری های مختلف با پژوهشکده ها و دانشگاه ها شکل می گیرد و در نهایت برگزاری کارگاه و جذب نیروی انسانی صورت می پذیرید.)

ایشان در ادامه نوع فعالیت جشنواره را تحسین نمودند و موافقت خود را جهت حمایت از جشنواره بدین صورت اعلام نمودند: معرفی جشنواره به 300 کارآفرین بین المللی، در اختیار گذاشتن آدرس ایمیل 2500 نفر از فارغ التحصیلان بین المللی که در حال حاضر در ایران هستند، معرفی طرح هایی که از بنیاد نخبگان تاییدیه گرفته اند و نیاز به سرمایه گذاری دارند و معرفی چهره های موفق علمی که به ایران بازگشته اند.

پس از فرمایشات دکتر حسینی، دکتر محمدی پناه درخواست خود را مبنی بر معرفی داوران بین الملل و سخنرانان بین الملل برای روز اختتامیه مطرح نمودند.

در نهایت مقرر گردید در خصوص حمایت از سربازان نخبه نیز از طریق جشنواره و معاونت علمی جلسه دیگری تنظیم گردد.

اعضا جلسه:

دکتر سید علی حسینی (معاون توسعه روابط علمی و سرمایه علمی مرکز تعاملات معاونت علمی ریاست جمهوری)، دکتر فاطمه محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل جشنواره) و مهندس سروش مودب (مدیر کمیته اجرایی)