جلسه هم اندیشی با مدیرکل دفتر وامها و مجامع بین‌المللی وزارت اقتصاد و دارایی

به گزارش کمیته بین‌الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، جلسه هم اندیشی با حضور آقای دکتر حسین کشیری-مدیرکل دفتر وام‌ها و مجامع بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، خانم دکتر فاطمه محمدی پناه-دبیر کمیته بین‌الملل جشنواره، آقای دکتر سروش مودب-مدیر اجرایی جشنواره، خانم دکتر الهه سیادت و خانم مهندس شیما منظومی کارشناسان کمیته بین‌الملل جشنواره در ۱۲ آذرماه 1402 برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ضمن معرفی بنیاد جمیلی، جشنواره و دفتر وامها و مجامع بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری، خانم دکتر محمدی‌پناه به ارائه توضیحاتی در خصوص چشم‌انداز بین‌الملل جشنواره از جمله فراهم‌آوردن فرصتی برای تبادل تجربه مابین ایرانیان و غیرایرانیان مقیم و غیرمقیم در قالب انجام پروژه‌های مشترک و نیز برگزاری رویدادهای آگاه سازی از اهمیت نقش علوم پایه در جهت پیشرفت فناوری‌های به روز، با همکاری سازمان‌های خارجی پرداخت. ایشان همچنین افزودند: جشنواره در نظر دارد با برقراری ارتباط با سازمان‌های بین المللی همچون بانک توسعه اسلامی (IsDB) با هدف بهره‌گیری از پتانسیل آنها در جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و پژوهشی، بتواند همکاری‌های مشترک داشته باشد و این سازمان‌ها را به مخاطبین جشنواره معرفی کند.

در ادامه آقای دکتر کشیری ضمن اشاره به پتانسیل‌های موجود در خصوص دامنه ارتباطات اداره کل مجامع بین‌المللی وزارت اقتصاد با سازمان‌های خارجی افزود: برقراری ارتباط میان جشنواره و مجمع جوانان سازمان‌های همکاری اسلامی (ICYF) می‌تواند از جمله نقاط عطف پیشبرد اهداف بین‌الملل جشنواره باشد. همچنین ایشان افزودند که برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به کمک سازمان‌های بین‌المللی، برقراری ارتباط با صندوق اوپک و نیز بانک زیرساخت آسیا و بریکس از جمله سازمانهای بین‌المللی با عضویت رسمی ایران و با پتانسیل بالا در پیشبرد این هدف باشد.

جناب آقای دکتر کشیری مدیرکل دفتر وامها و مجامع بین‌المللی همچنین پیشنهاد کردند در راستای پیشبرد اهداف بین‌الملل جشنواره، نشستی سه جانبه مابین جشنواره، دفتر وامها و اداره همکاری‌های بین‌الملل وزارت علوم در آینده‌ای نزدیک برگزار گردد.