جلسه هم اندیشی با سرگروه داوران بخش علمی و کسب و کار

جلسه هم اندیشی با سرگروه داوران بخش علمی و کسب و کار

روز سه شنبه مورخ 14 تیر 1401 جلسه گروه داوران با حضور خانم دکتر جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، آقای دکتر زالی (دبیر کمیته کسب و کاری)، آقای دکتر ساری (دبیر کمیته علمی)، آقای دکتر کنعانیان (رئیس کمیته داوران بخش زمین شناسی)، آقای دکتر گنج تابش (رئیس کمیته داوران بخش هوش مصنوعی)، آقای دکتر زینلی (رئیس کمیته داوران بخش علوم زیستی)، آقای دکتر عالی پور (رئیس کمیته داوران بخش کسب و کارهای نوپا)، خانم دکتر محمدی پناه (رئیس کمیته بین الملل) و آقای دکتر مودب (مدیر اجرایی جشنوارره در دبیرخانه) جشنواره برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری) که به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند؛ بخش داوری جشنواره و فرآیندهای داوری را یکی از مهمترین بخش ها دانستند و از همه سرگروه های محترم درخواست کردند که نظارت کامل و جدی در این خصوص داشته باشند و یکی از دستاوردهای مهم بخش داوری را حضور اساتید و کارآفرینان متخصص و حرفه ای دانستند.

در ادامه، هر یک از اعضا حاضر در جلسه توضیحاتی در خصوص فرآیندهای داوری ادوار گذشته بدین شرح اعلام نمودند:

بررسی کلیه سوالات سامانه ثبت ایده توسط داوران و به روزرسانی آنها، انجام کلیه فرآیندهای داوری در بازه زمانی مشخص شده،  قرار دادن اطلاعات مشاوران در سامانه جهت رفع اشکال ایده پردازان، آماده سازی فرم بخش کسب و کار نوپا جهت تسریع فرآیندهای ثبت ایده و ارائه بازخورد در سامانه ثبت نامی به ایده پردازانی که جز برگزیدگان نهایی انتخاب نشده اند

در پایان دکتر محمدی پناه در خصوص ایده پردازان بین المللی و نوع داوری ایده های آنها توضیحاتی را مطرح نمودند.