جلسه هم‌اندیشی گسترش همکاری های جشنواره

جلسه هم‌اندیشی گسترش همکاری های جشنواره

در روز سه شنبه مورخ 28 دی ماه 1400 نشستی با حضور خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و آقای مهندس علیرضا جعفر (مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف) تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه خانم دکتر شادی جمیلی ضمن تشکر از همراهی و همکاری‌های مستمر دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان؛ گزارشی اجمالی از فرآیند 5 دوره گذشته جشنواره ارائه نمود و مهندس سروش مودب در تکمیل توضیحات ایشان نحوه تخصیص اعتبار حمایتی به برگزیدگان نهایی و فرآیندهای آن را بیان نمود.

در ادامه آقای مهندس علیرضا جعفر توضیحاتی را در خصوص پارک علم و فناوری شریف مطرح نمود و افزود: در ناحیه نوآوری شریف تعداد 500 شرکت فناور در حال حاضر فعال هستند و از این رو بستر مناسبی برای همکاری‌های بیش‌تر جشنواره و این مرکز فراهم می‌باشد.

در پایان جلسه، مقرر گردید پیرو صحبت‌های صورت گرفته، تفاهم نامه‌ای دو جانبه بین دبیرخانه و پارک علم و فناوری دانشگاه شریف منعقد گردد.