جلسه هم‌اندیشی مشاورین شتابدهنده ماینتک و ارکان جشنواره

جلسه هم‌اندیشی مشاورین شتابدهنده ماینتک و ارکان جشنواره

در روز یکشنبه مورخ 11 بهمن ماه 1400 نشستی با حضور خانم دکتر شادی جمیلی(رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، آقای مهندس سروش مودب(مدیر اجرایی جشنواره)، خانم الهام معینی فرد(مدیرعامل شتابدهنده ماینتک)، مهندس محمد مهدی کارآموزیان(مدیر داخلی ماینتک)، آقای مهندس محسن یوسفی(منتور کسب و کار) و آقای مهندس صابر صیادی(منتور کسب و کار) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم دکتر شادی جمیلی از مهندس محسن یوسفی و مهندس صابر صیادی منتورهای شتابدهنده ماینتک، بابت همراهی آنان به عنوان مدرس و مشاور در ادوار گذشته جشنواره و هم‌چنین راهنمایی‌های تخصصی‌شان در جهت رشد و توسعه  ایده‌های برگزیدگان نهایی جشنواره، تشکر و قدردانی نمود.

سپس آقای مهندس سروش مودب در خصوص برنامه‌های پیش‌روی جشنواره و فعالیت‌های صورت گرفته در جهت بین المللی شدن آن نکاتی را مطرح نمود. وی هم‌چنین در خصوص فرآیندهای حمایتی برگزیدگان، ارتباط با مراکز علم و فناوری و شتابدهنده‌ها در جهت پیشبرد فعالیت‌های برگزیدگان و حضور منتور و شتابدهنده تخصصی جهت همراهی و مشاوره اجرایی فرآیندهای کسب و کاری در کنار ایده‌پردازان توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه آقای مهندس محسن یوسفی و مهندس صابر صیادی در خصوص فرآیندهای اجرایی ایده‌پردازان و نقاط ضعف و قوت تیم‌ها در ادوار گذشته جشنواره نکاتی را ارائه نمودند، سپس پیشنهاداتی را در خصوص جهت توسعه فعالیت تیم‌ها و نیز لزوم ارائه آموزش حوزه کسب و کار و تشکیل کمیته تخصصی مربیان را بسیار مهم و ضروری دانستند.

در پایان جلسه، منتورهای شتابدهنده ماینتک آمادگی همکاری خود با جشنواره همانند ادوار گذشته را اعلام نمودند.