جلسه هم‌اندیشی مابین دکتر پور افشاری (عضو هیات علمی دانشگاه نظربایف) و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جلسه هم‌اندیشی مابین دکتر پور افشاری (عضو هیات علمی دانشگاه نظربایف) و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

روز سه شنبه مورخ 10 آبان ماه 1401 جلسه ای مابین مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دکتر پور افشاری (عضو هیات علمی دانشگاه نظربایف واقع در قزاقستان) برگزار گردید.

ابتدا دکتر مودب توضیحاتی در خصوص روند برگزاری ادوار گذشته جشنواره و روند بین المللی شدن این رویداد علمی ارائه نمود.

مدیر اجرایی جشنواره وجه تمایز جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را با سایر جشنواره ها، حمایت و پشتیبانی برگزیدگان این رویداد علمی تا مرحله تجاری سازی دانست.

سپس دکتر پورافشاری (رئیس دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه نظربایف) ضمن ارزنده شمردن این حرکت علمی موافقت خود را در راستای همکاری با جشنواره اعلام نمود. وی در ادامه تمرکز بر روی ECO و CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) را منطقی دانست.

رئیس دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه نظربایف خاطر نشان کرد: حوزه هایی مانند انرژی، هوش مصنوعی و AI در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و به همین دلیل سرمایه گذاری بر روی طرح های حوزه های مذکور در الویت دستور کار مراکز علمی می‌باشد.

در پایان مقرر گردید دکتر پور افشاری اساتیدی از این دانشگاه را به منظور داوری بخش بین‌الملل به جشنواره معرفی نمایند و برنامه‌های مشترکی در راستای فعالیت‌های باشگاه علوم پایه و تکنولوژی نیز طراحی گردد.