جلسه رایزنی با ادیب کشور تاجیکستان

دیدار با دکتر شاه منصور

جلسه رایزنی با ادیب کشور تاجیکستان جناب آقای دکتر شاه منصور

روز شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه 1402، ارکان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان دکتر شاه منصور خواجه‌اف – ادیب تاجیک و کارشناس فرهنگی موسسه اکو بود.

دکتر شاه منصور از نوامبر سال 2006 به عنوان کارشناس امور فرهنگی تاجیکستان در موسسه فرهنگی اکو مشغول به فعالیت می‌باشد.

هدف از برگزاری این نشست، استفاده از تجربیات و رهنمودهای ایشان در مسیر بین‌المللی سازی جشنواره بود.

ابتدا دکتر سروش مودب – مدیر اجرایی جشنواره در خصوص فعالیت‌های بین‌المللی صورت گرفته در ششمین دوره از جشنواره و داوری چند ایده فراملی و همچنین برنامه ریزی‌های صورت گرفته در خصوص ترویج علم در جامعه توضیحاتی را ارائه نمود.

دکتر شادی جمیلی – رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره نیز به شرح برنامه‌های بلندمدت جشنواره در جهت گسترش فعالیت‌های بین‌المللی پرداخت و در ادامه درخواست خود را مبنی بر استفاده از پیشنهادات کارشناس موسسه فرهنگی اکو مطرح ساخت.

دکتر شاه منصور بخشی از فعالیت‌های بین المللی خود را تشریح نمود. ایشان پیشنهاد نشست تخصصی با رایزن‌های فرهنگی کشورهای عضو اکو و کشورهای فارسی زبان، همکاری های علمی با دانشگاه های کشورهای ترکیه ، قزاقستان ، تاجیکستان ، هند و چین ، برنامه‌ریزی مدون در راستای ایران شناسی برتر و حضور فعالیت در رویدادهای علمی فرهنگی مانند نمایشگاه کتاب را به منظور پیشرفت حوزه بین الملل جشنواره، در الویت قرار داد و اعلام آمادگی داشتند تا در راستای فعالیت های بین المللی جشنواره همکاری‌هایی را داشته باشند.

در پایان مقرر گردید با هماهنگی دکتر شاه منصور، مابین ارکان جشنواره و سفیر کشور تاجیکستان جلسه همفکری تشکیل گردد تا از آن طریق فعالیت‌های این رویداد علمی در آن کشور گسترده تر گردد.