جلسه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با منتور ها

جلسه هم اندیشی مربیان و مشاوران کسب و کار نوپا ،سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان جمعی از مربیان، مشاوران کسب و کار و مدیران شتابدهنده ها و مراکز نوآوری کشور بود.