جلسه با مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی

جلسه با مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی

در روز سه شنبه مورخ 19 بهمن ماه 1400 جلسه آنلاین با مرکز شتاب دهی کاوشان ناب هستی با حضور آقای دکتر غفرانی (مدیر مرکز شتاب دهنده کاوشان ناب هستی)،  آقای دکتر ناصر غلامی (دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی جشنواره)، خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه جشنواره) و آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر غفرانی توضیحاتی را در خصوص زمینه فعالیت مرکز شتاب دهی فوق الذکر بیان نمودند و خاطر نشان کردند که این مرکز از ایده های مربوط به 2 حوزه کشاورزی و صنایع غذایی که به بلوغ رسیده اند و قابلیت تجاری سازی را دارند، حمایت می نماید.

در ادامه افزودند: کاوشان ناب هستی مورد حمایت گروه صنعتی گلرنگ و فروشگاه های افق کوروش می باشد. و یکی از مهم ترین اهداف این مرکز؛ «تامین غذای سالم برای کشور» است و محل استقرار شتابدهنده در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران می باشد.

پیرو توضیحات ایشان، مهندس مودب و دکتر جمیلی سوالاتی را در خصوص ویژگی ایده های دارای رجحان که مورد حمایت این مرکز قرار می گیرند و همچنین آموزش به ایده پردازان را  مطرح نمودند و در پاسخ به این سوالات دکتر غفرانی متذکر شدند: ایده هایی که نوآورانه باشد و بتواند توقع اسپانسر را رفع نماید مورد حمایت و آموزش قرار می گیرند و از این رو مبلغ ثابتی جهت حمایت در نظر گرفته نمی شود.

و در پایان آقای دکتر غلامی، انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین جشنواره و مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی را نقطه عطفی در حمایت و تجاری سازی ایده های کشاورزی و صنایع غذایی برشمردند.