جشنواره قرن؛ حامی ایده‌های خلاق

هر ذهن پویا بی‌شک گنجینه‌ای از ایده‌های مختلف است. ایده‌هایی که شاید بر روی کاغذ جاری نشده باشند اما همچنان در ذهن جریان دارند.
«جشنواره قرن» فرصتی است برای ثبت ایده‌های خلاقانه شما و در ادامه، تحقق آنچه در ذهن دارید.
فارغ از نوع رشته تحصیلی‌تان، در هر یک از 5 حوزه علوم پایه (1.علوم زیستی، 2.ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، 3.شیمی، 4.زمین شناسی و 5.فیزیک) و تأثیر کرونا بر الگو زیستی، می‌توانید از خرداد ماه 1400 ایده خود را ثبت و یکی از برگزیدگان «پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان» باشید.