نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

اولین دوره از جشنواره‌اندیشمندان و دانشمندان جوان با ثبت ۴۲۱ ‌ایده، آذرماه سال ۹۶ برگزار گردید.

از ۲۰ ‌ایده برگزیده و ۱۷ ‌ایده منتخب در روز اختتامیه تقدیر شد و در هر حوزه به نفرات اول ۵ سکه، نفرات دوم ۳ سکه، نفرات سوم ۲ سکه و نفرات چهارم ۱ سکه تمام بهار آزادی اهدا شد.

‌ایده‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی داشتند نیز مورد حمایت بنیاد قرار گرفتند و از این‌رو به نفر اول ۳۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۲۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار حمایتی اعطا گردید.

آقای دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی، استاد نمونه جوان این دوره از ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی بنیاد برخوردار گردید.

پوستر نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان