تقدیر از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره با حضور معاون پژوهشی پردیس علوم دانشگاه تهران

جلسه تقدیر از دو برگزیده بخش تأثیر کرونا بر الگوی زیستی و ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (جناب آقای دکتر مطیعی و سرکار خانم مائده علیزاده) روز شنبه 23 اسفند ماه 1399، با حضور جناب آقای دکتر یاسمی (معاون پژوهشی پردیس علوم دانشگاه تهران)، جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری)، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی)، جناب آقای مهندس مودب (مدیر اجرایی چهارمین جشنواره)، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیزخانه دائمی جشنواره) و سرکار خانم دکتر محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل جشنواره پنجم) برگزار شد.

ابتدا دکتر غلامی توضیحاتی در خصوص نحوه داوری‌های جشنواره ارائه دادند و سپس خانم علیزاده و آقای مطیعی به ارائه مختصری در رابطه با ایده خود در جشنواره چهارم پرداختند.

تقدیر از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره با حضور رئیس اتاق ایران

جلسه تقدیر از دو برگزیده بخش ایده پرداز و کسب و کار نوپا (امیر زارعی و فرزانه یوسفی پور) روز دوشنبه ۲7 بهمن ماه 1399، با حضور جناب آقای مهندس شافعی (رئیس اتاق ایران)، مهندس اقتصادی (رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران)، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره)، دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیزخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر غلامی توضیحاتی در خصوص بنیاد نیکوکاری جمیلی و حمایت‌های پیوسته آن از سرمایه فکری جوانان و تلاش برای کشف راهی جدید در راستای حمایت از جوانان مطرح نمودند.

در ادامه جلسه، مهندس اقتصادی به تأسیس مرکز نوآوری اتاق ایران طی 7 ماه گذشته به دنبال حمایت‌های اتاق ایران اشاره نمودند و افزودند: «ایده‌های جشنواره و ایده‌پردازان برگزیده آن باید سوی تجاری سازی حرکت کند که ما در مرکز نوآوری کمک خواهیم کرد تا این ارتباط میان مرکز و جشنواره برقرار شود.»

مهندس شافعی نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسات افزودند: «دانشگاه تولید کننده اندیشه است و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، تولید کننده انگیزه.» ایشان در ادامه بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت با هدف توسعه بخشی جایگاه اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید کردند.

در پایان، مهندس جمیلی از اجرایی شدن جشنواره در حوزه علوم پایه به واسطه نهادی خصوصی با هدف سرمایه‌گذاری بر روی علم گفتند و افزودند: «رشد جامعه در گرو سرمایه‌گذاری به موقع و مناسب بر روی علم است و این اتفاق حرکتی است که قطعاً در آینده نتیجه‌ای روشن به همراه خواهد داشت. ما قصد داریم جشنواره به ویترین علمی کشور تبدیل شود، بنابراین هرگز ایده‌پردازان برگزیده را در نیمه راه رها نخواهیم کرد و بی شک در این بین به همراهی مرکز نوآوری و شتابدهی اتاق ایران نیاز خواهیم داشت.»

تقدیر از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره با حضور رئیس دانشگاه شهیدبهشتی

جلسه تقدیر از دو برگزیده نهایی چهارمین جشنواره، خانم‌ها مهناز حسین‌زاده و ماندانا مخلصی-نماینده آقای محمد زارعین-روز شنبه ۲5 بهمن ماه 1399، با حضور جناب آقای دکتر نصیری قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری)، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی)، جناب آقای دکتر ملکی (استاد نمونه برتر جشنواره چهارم) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیزخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

ابتدا مهندس جمیلی به اهمیت تیم‌سازی و پشتیبانی از تیم‌های برگزیده جشنواره به دنبال تحقق هدفی مثل تجاری‌سازی ایده‌های آنان اشاره نمودند. ایشان در ادامه افزودند: «جشنواره باید یک هویت مستقل داشته باشد و دانشگاه شهید بهشتی با انتخاب یک نماینده، این رویداد علمی را در جهت بین المللی شدن همراهی کند.»

در ادامه دکتر نصیری قیداری از لیست بلندبالای جوانانی که به واسطه مهندس جمیلی راه اندیشه و دانش خود را به خلاقیت و کشف ایده‌ها گره زده‌اند صحبت به میان آوردند و در ادامه افزودند: «سهم دانشگاه‌ها در تولید علم در کشور 70 تا 80 درصد است و رویدادهایی این چنینی، سایر حرکت و پویایی مسیر علم در کشور را عهده‌دار می‌باشند.»

در پایان جلسه، علاوه بر تقدیر از 2 برگزیده، از دکتر علی ملکی (استاد جوان نمونه جشنواره چهارم و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت) نیز تقدیر به عمل آمد. دکتر ملکی، پاییز 1399 علاوه بر جشنواره چهارم، برگزیده جایزه ابوریحان و شاخه شیمی فرهنگستان علوم نیز بودند.

تقدیر از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران

جلسه تقدیر از دو برگزیده بخش کسب و کار نوپا، آقایان (احرام شاه محمدی و هادی قره باغیان آذر) روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه 1399، با حضور جناب آقای مهندس خوانساری (رئیس اتاق بازرگانی تهران)، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری)، دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی) و  سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیزخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

در ابتدا دکتر غلامی توضیحات در خصوص جشنواره ارائه دادند و سپس جناب آقایان احرام شاه محمدی و هادی قره باغیان آذر به ارائه مختصری در رابطه با ایده خود در جشنواره چهارم پرداختند.

در پایان نیز جناب آقای مهندس خوانساری سؤالاتی را در رابطه با نحوه بازگشت سرمایه از این دو ایده‌پرداز مطرح نمودند که مقرر شد همکاری‌های بیشتری بین دبیرخانه جشنواره و مرکز نوآوری اتاق بازرگانی در خصوص انتقال تجربه و عدم موازی کاری صورت پذیرد. مهندس جمیلی نیز در ادامه در خصوص اطلاع رسانی‌های جشنواره از لینک اتاق بازرگانی و معرفی یک نماینده به دبیرخانه جشنواره در این مراسم سخن گفتند.