تفاهم‌نامه جشنواره و اکو، با هدف توسعه علم و انگیزه در جوانان کشور منعقد شد

در جلسه روز یکشنبه 1400/2/5 جشنواره با مؤسسه اکو

سرور بختی ضمن ابراز خرسندی از امضا تفاهم‌نامه دوجانبه میان جشنواره و اکو، از توسعه همکاری‌های طرفین و اجرایی ساختن اقدامات بیشتر در جهت کمک به جوانان و نه فقط بر روی کاغذ و به صورت مکتوب، بلکه در قالب همکاری‌های متقابل با جشنواره توضیحاتی را مطرح نمود.

طی این جلسه که با حضور سرور بختی، شاه منصور شاه میرزا، ابراهیم جمیلی، ناصر غلامی و شادی جمیلی برگزار شد، ابراهیم جمیلی ضمن ارزشمند خواندن این همکاری دو جانبه، تفاهم‌نامه را گامی نو در جهت توسعه علم و ایجاد امید در دل جوانان کشورهای عضو اکو دانست و هدف جشنواره را خدمت به علم و فرهنگ و ارتقا سطح جوانان کشور بیان کرد. جمیلی در ادامه افزود: «تحقق این هدف میسر نمی‌شود مگر با کار جمعی و مؤسسه اکو نیز این امکان را فراهم کرده‌است که ارتباط جوانان ایرانی و نیز دوستی و علایق بین 2 کشور و در نهایت با سایر کشورهای عضو ایجاد ‌شود، در ادامه با رهنمودها و سیاست کلی اکو، مبادلات علمی، فرهنگی و همچنین تشکیل تیم علمی از جوانان بتوانیم در سطح بین‌الملل نیز بدرخشیم. یقین داریم پروفسور بختی و همکاران ایشان در مؤسسه اکو، هرچه زودتر زمینه همکاری‌های بعد از تفاهم را همانند ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد تفاهم‌نامه امروز را فراهم می‌کنند.»

در پایان، پروفسور بختی از نیت پاک جشنواره و ابراهیم جمیلی گفت و افزود: «جوانان، آینده هر کشور هستند و ما امروز اینجا هستیم تا در کنار یکدیگر به ایجاد همگرایی در جوانان، زیر سایه فرهنگ و آموزش که از اهداف اصلی اکو است تحقق بخشیم و در این راستا تلاش می‌کنیم با رویدادهایی علمی همچون جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان همکاری‌های بیشتری را اجرایی نمائیم.»

تفاهم جشنواره و اکو، با هدف توسعه علم و انگیزه در جوانان کشور منعقد شد

در جلسه روز شنبه 1400/2/5 جشنواره با مؤسسه اکو

سرور بختی ضمن ابراز خرسندی از امضا تفاهم‌نامه دوجانبه میان جشنواره و اکو، از توسعه همکاری‌های طرفین و اجرایی ساختن اقدامات بیشتر در جهت کمک به جوانان و نه فقط بر روی کاغذ و به صورت مکتوب، بلکه در قالب همکاری‌های متقابل با جشنواره توضیحاتی را مطرح نمود.

طی این جلسه که با حضور سرور بختی، شاه منصور شاه میرزا، ابراهیم جمیلی، ناصر غلامی و شادی جمیلی برگزار شد، ابراهیم جمیلی ضمن ارزشمند خواندن این همکاری دو جانبه، تفاهم‌نامه را گامی نو در جهت توسعه علم و ایجاد امید در دل جوانان کشورهای عضو اکو دانست و هدف جشنواره را خدمت به علم و فرهنگ و ارتقا سطح جوانان کشور بیان کرد. جمیلی در ادامه افزود: «تحقق این هدف میسر نمی‌شود مگر با کار جمعی و مؤسسه اکو نیز این امکان را فراهم کرده‌است که ارتباط جوانان ایرانی و نیز دوستی و علایق بین 2 کشور و در نهایت با سایر کشورهای عضو ایجاد ‌شود، در ادامه با رهنمودها و سیاست کلی اکو، مبادلات علمی، فرهنگی و همچنین تشکیل تیم علمی از جوانان بتوانیم در سطح بین‌الملل نیز بدرخشیم. یقین داریم پروفسور بختی و همکاران ایشان در مؤسسه اکو، هرچه زودتر زمینه همکاری‌های بعد از تفاهم را همانند ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد تفاهم‌نامه امروز را فراهم می‌کنند.»

در پایان، پروفسور بختی از نیت پاک جشنواره و ابراهیم جمیلی گفت و افزود: «جوانان، آینده هر کشور هستند و ما امروز اینجا هستیم تا در کنار یکدیگر به ایجاد همگرایی در جوانان، زیر سایه فرهنگ و آموزش که از اهداف اصلی اکو است تحقق بخشیم و در این راستا تلاش می‌کنیم با رویدادهایی علمی همچون جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان همکاری‌های بیشتری را اجرایی نمائیم.»