تفاهم‌نامه همکاری مرکز نوآوری و توسعه فناوری‌ گروه بهداشتی فیروز و جشنواره

جلسه مشترک مرکز نوآوری و توسعه فناوری‌ گروه بهداشتی فیروز و جشنواره روز سه شنبه 1399/11/28 با حضور جناب آقای مهندس حق شناس (مدیر عامل دفتر تهران شرکت فیروز)، جناب آقای دکتر هاشمی قدس (مدیر مرکز نوآوری فیروز)، جناب آقای مهندس روحانی (مدیرکل فروش فیروز)، جناب آقای دکتر فرهی (مدیر بخش برنامه‌ریزی فیروز)، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

ابتدای جلسه، دکتر فرهی توضیحات مختصری پیرو جلسات مشترک قبلی فی مابین دبیرخانه جشنواره و شرکت فیروز مطرح نمودند و سپس دکتر غلامی به مواردی در خصوص بنیاد نیکوکاری جمیلی و فعالیت دبیرخانه جشنواره اشاره نمودند.

در ادامه جهت آشنایی بیشتر با برخی از ایده‌های مناسب در بخش‌های مختلف شرکت فیروز، تفاهم‌نامه‌ای فی مابین دکتر شادی جمیلی و دکتر هاشمی قدس منعقد شد.