تعیین شاخص های ارزیابی و فرآیند داوری ایده ها در سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان

همزمان با برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته شورای راهبردی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که صبح دوشنبه مورخ 30/02/1398 به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور کلیه اعضای این کمیته برگزار گردید، پس از بررسی نهایی کلیه موارد، شاخص های پیشنهادی و مصوبات نشست اخیر کمیته داوران جشنواره ، فرآیندهای نهایی داوری ایده ها مصوب و ابلاغ گردید. همچنین در این جلسه، درکنار بررسی فوریت های اجرایی دستور جلسه، اعضا کمیته ضمن بازدید از 5 تیم منتخب دومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که با بهره مندی از اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی در راستای تولید نمونه اولیه و تجاری سازی ایده خود در محل فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استقرار دارند، از نزدیک در جریان روند پیشرفت کار و نیازهای این تیم ها قرار گرفتند. همچنین اطلاع رسانی و ارسال فراخوان سومین دوره این جشنواره جهت ثبت نام تیم های ایده پرداز و شرکت های نوپا در سامانه ثبت نامی، از اوایل خرداد ماه انجام خواهد شد.