تعامل مابین مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

در جلسه ای که مابین مدیر اجرایی جشنواره و مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید؛ آقای دکتر جلالی – رئیس مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت؛ این واحد و همچنین مدرسه کسب و کار دانش آموزی اسپرلوس را معرفی و اهداف مدرسه کسب و کار را بیان کرد.

در ادامه ایشان بخشی از فعالیت های این مرکز را تشریح نمود:

– برگزاری دوره هایی برای دانش آموزان و دانشجویان در 3 سطح استعدادیابی،دوره های آموزشی مهارت آموزی و برگزاری رویدادها و جشنواره های دانش آموزی و دانشجویی و با هدف گسترش ارتباطات مابین 3 بخش صنعت و دانشگاه و مدرسه.

رئیس مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت خاطر نشان کرد:آموزش مهارت در دو بخش مدیریتی و فنی بر گزار می گردد که در بخش مدیریتی مهارت های بازاریابی، کارآفرینی و مالی و در بخش فنی مهارت های تولید محتوا، برنامه نویسی و علوم داده آموزش داده می شود.

در نهایت مقرر گردید؛ جشنواره در راستای حمایت گسترده تر از ایده پردازان جوان با مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت همکاری نماید و همچنین کمیته های تخصصی برای تدوین برنامه های مشترک ایجاد گردد.

آقای دکتر جلالی – موسس و بنیان گذار مدرسه کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آقای مهندس فضلوی – مدیر اجرایی مدرسه کسب و کاری، آقای دکتر مودب – مدیر اجرایی جشنواره، خانم مهندس اسدی – دبیر کمیته رسانه جشنواره و خانم مهندس تشت زر – دبیر روابط عمومی جشنواره از اعضای حاضر در این جلسه بودند.