تشکیل جلسه کمیته اجرایی جشنواره چهارم

تشکیل کمیته اجرایی

جلسه کمیته اجرایی، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه در محل دبیرخانه دائمی جشنواره با حضور سرکار خانم ها دکتر شادی جمیلی و دکتر مارال اسکندری و جناب آقایان دکتر ناصر غلامی و مهندس سروش مودب برگزار شد.

 در این جلسه موارد اجرایی جشنواره چهارم مطرح و جناب آقای مهندس مودب پیشنهادات خود را در ارتباط با برخی از موارد اجرایی مطرح نمودند و در ادامه سایر اعضا تجربیات سال های گذشته را بیان نمودند.
پس از بحث و بررسی در پایان مقرر گردید، تصمیم نهایی در خصوص فراخوان جشنواره چهارم و پوستر در جلسه کمیسیون تخصصی تعیین شود.