ترویج علم هدف مشترک آکادمی کانون پتنت ایران و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

پیرو جلسه برگزار شده مابین مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و مدیر آکادمی کانون پتنت ایران تصیماتی جدید در راستای افزایش همکاری های دو مجموعه در سطح ملی و فراملی اتخاذ گردید.

دکتر سروش مودب – مدیر اجرایی جشنواره ضمن ارائه توضیحات در خصوص شکل گیری جشنواره و نوع فعالیت آن، ثبت دستاوردهای ایده پردازان را یکی از دغدغه های این رویداد علمی دانست و پیشنهاد برگزاری رویدادهای آموزشی در خصوص نحوه ثبت ایده و اختراع را عنوان کرد.

سپس خانم دکتر خاتمی‌مآب یکی از اهداف اصلی کانون پتنت ایران را افزایش آگاهی در زمینه ثبت اختراع و قوانین مرتبط با آن دانست.

مدیر آکادمی کانون پتنت ایران گفت: این آکادمی، با طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی، تعیین عناوین آموزشی مرتبط، شناسایی اساتید با تجربه و تهیه و تدوین منابع و محتواهای پشتیبان دوره­‌های آموزشی، زمینه‌های افزایش آگاهی عمومی و تخصصی را فراهم می‌کند.

ایشان زمینه های همکاری آکادمی کانون پتنت و جشنواره را در بخش های ارزیابی و منتورینگ اختراعات، ارزیابی دارایی های فکری و برگزاری رویدادهای آموزشی قابل اجرا دانست.

از آنجایی که ترویج علم در الویت دستور کار هر دو مجموعه قرار دارد مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه تنظیم و  برگزاری رویدادهای مشترک تخصصی در اسرع وقت برگزار گردد.