تجربیات روزانه در محل کار، چگونه روی بازدهی و خلاقیت کارمندان تاثیر می‌گذارند؟

تجربیات روزانه در محل کار، چگونه روی بازدهی و خلاقیت کارمندان تاثیر می‌گذارند؟

تجربیات روزمره محل کار که برای مثال «هیجان‌انگیز» یا «کسل‌کننده» توصیف می‌شوند، می‌توانند نقشی موثر بر عملکرد کارکنان ایفا کنند.

محققان در پژوهش خود به این موضوع پی بردند که عوامل مختلف منجر به شکل‌گیری 5 تجربه منحصر‌ به‌فرد روزانه در محل کار می‌شود که به شرح زیر هستند:

روزهای سمی: در این روزها، عوامل محرک مانند آزادی و حمایت سازمانی کم به چشم می‌خورند اما آکنده از عوامل بازدارنده مانند فشار زمانی و نگرش محافظه‌کارانه هستند. تعارض‌های منفی، نقش پررنگی در این روزها ایفا می‌کنند. خبر خوب اینکه این روزها، تنها 8 درصد از کل روزها را تشکیل می‌دهند.

روزهای انفعال: هم عوامل محرک و هم عناصر بازدارنده در آن‌ها، به ندرت به چشم می‌خورند. به سادگی، مردم در این ایام که نزدیک به 10 درصد از کل روزها را تشکیل می‌دهند، چک می‌شوند.

روزهای معمولی: همانطور که از نام‌شان به ذهن می‌رسد، سطح متوسط عوامل محرک و بازدارنده، نقطه مهم این روزهاست. می‌شود انتظار داشت که این شایع‌ترین بخش تقسیم‌بندی روزها بین کارمندان باشد. 34 درصد از کل زمان‌های کاری به این روزها اختصاص دارد.

روزهای ایده‌آل: طبعا در این روزها، عناصر محرک زیاد و مسائلی که در فرایند کار بازدارنده هستند، بخش بسیار کمی را به خود اختصاص می‌دهند. این روزها دقیقا در نقطه مقابل روزهای سمی هستند و 30 درصد از کل روزهای کاری را شامل می‌شوند.

روزهای بحرانی: این روزها از حیث وجود دلایل محرک و بازدارنده، بی‌نظیر بودند. به سادگی ترکیبی از روزهای ایده‌آل و سمی وجود داشت و 19 درصد از تمامی روزها به این شرایط نسبت داده می‌شد. به نظر می‌رسد که در این روزها، تعارض‌های سازنده، نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ جایی که کارمندان مرتب در حال بحث و گفتگو هستند و برای حل مشکلات کلیدی کار خود، دست و پنجه نرم می‌کنند.

افراد در روزهای ایده‌آل نسبت به روزهای دیگر عملکرد خلاقانه‌تری داشتند؛ درحالی که عنصر خلاقیت در روزهای سمی و غیرفعال، به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کرد. به احتمال زیاد، وجود محرک‌های خلاق با ایجاد یک محیط مثبت در افراد به آن‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند خلاقیت خود را شکوفاتر کنند.

جالب اینجاست که افراد، عملکرد خلاقانه خود را در روزهای بحرانی بالا می‌دانستند، اما عملکرد خلاق واقعی آن‌ها اغلب با این تصویر مطابقت نداشت.

 در روزهای بحرانی هنگامی که اعضای تیم به موانع برخورد می‌کنند ممکن است نقش منحصربه‌فردتری در کمک به پیشبرد پروژه‌ها و حل مسایل ایفا کنند، اما این یافته‌ها نشان می‌دهند که چگونگی فکر کردن ما به عملکرد خلاقیت خود، ممکن است نیاز به کمی دقیق‌تر شدن داشته باشد.

در مجموع افراد می‌توانند در یک محل کاری که عنصری از حمایتگری را همراه خود حس می‌کنند، به آرامی در دریایی از آرامش به حرکت خود ادامه دهند و از ایده‌های خلاقانه‌شان در بازه‌های زمانی طولانی، سود ببرند.

به گفته پژوهشگران، مدیران باید مراقب باشند که چگونه محیط کاری تیم‌شان به تجربیات روزانه کارمندان کمک می‌کند. با توجه به اینکه، این موضوع به عملکرد خلاقانه آن‌ها مرتبط می‌شود، بررسی این موضوع و تعیین روش‌هایی که یک تیم می‌تواند دیگران را از روزهای سمی و انفعال دورکند، بسیار مهم به نظر می‌رسد.