به زمین بگویید کنار برود!

رنگین‌کمان، بر خلاف نامش، صرفاً یک کمان نیست و می‌تواند دایره‌ای کامل باشد؛ ولی ما تنها بخشی از این دایره را می‌بینیم! چرا؟ چون زمین جلوی دید ما را می‌گیرد!

قانون رنگین‌کمان بسیار ساده است! سرعت نور هنگام عبور از محیط‌های مختلف، متفاوت است!

میزان این کاهش سرعت در طول‌موج‌های مختلف نور متفاوت است. در نتیجه با ورود نور به داخل مثلاً قطره آب، شاهد تفکیک نور سفید به رنگ‌های مختلف هستیم.

زاویه‌ای که هنگام عبور نور خورشید از قطره‌های آب ایجاد می‌شود، ثابت است. 42 درجه برای نور قرمز، 40 درجه برای نور بنفش و طیف پنج رنگ دیگر در میان آن‌ها.

یکی از عواملی که تعیین می‌کند چقدر از دایره‌ی رنگین‌کمان را ببینیم، موقعیت خورشید است. وقتی خورشید در آسمان بسیار پایین است، می‌توان نیم‌دایره‌ی بزرگی از رنگین‌کمان را دید. اما اگر خورشید بیش از 42 درجه بالاتر از افق باشد، هندسه اجازه‌ی دیدن هیچ رنگین‌کمانی را به ما نمی‌دهد!

اما ناامید نشوید دو امکان برای دیدن دایره‌ی کامل رنگین‌کمان وجود دارد. اول آنکه سوار هواپیما یا بالن باشید و از زاویه‌ای بسیار بالاتر از سطح زمین بتوانید تفکیک نور در قطرات آب را ببینید.

و دوم استفاده از یک شلنگ باغبانی با قابلیت مه‌پاشی در روزی آفتابی!

باید پشت به خورشید بایستید. شلنگ را طوری بگیرید که به سایه‌ی سرتان روی زمین اشاره کند. سپس به‌گونه‌ای شلنگ را باز کنید که ذرات اسپری بیش از 42 درجه از دید شما در همه جهات دور شوند.