بهره‌گیری از پتانسیل دانشمندان جوان مسلمان کشورهای عضو آیسسکو

ابتدا دکتر مودب ضمن معرفی فعالیت‌های جشنواره، خاطر نشان کرد که این رویداد علمی در نظر دارد در طرح‌های ملی و بین‌المللی، از پتانسیل ایرانیان خارج از کشوراستفاده نماید.

در ادامه خانم دکتر محمدی‌پناه نیز ضمن ارائه توضیحاتی جامع از فعالیت های بین‌المللی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو که در راستای این فعالیت ها تشکیل گردیده است اشاره نمود.

ایشان یادآور شد: افراد شرکت کننده در بخش بین‌الملل جشنواره الزاماً خارجی نیستند ولی از یک تخصص یا مشاور خارجی در تیمشان استفاده می نمایند و نسبت به برگزیدگان ملی، 20% اعتبار حمایتی بیشتری دریافت می‌کنند.

در ادامه آقای دکتر صدری در خصوص اهمیت چرخه کارآفرینی توضیحاتی ارائه نمودو در این راستا مدیر اجرایی جشنواره ضمن اشاره به اینکه: این رویداد علمی برای دومین سال پیاپی در تقویم هفته پژوهش وزارت علوم ثبت شده است، خاطر نشان کردند که جشنواره از تجربیات تمام بازیگران اکوسیستم چرخه نوآوری از جمله وزارت علوم، صندوق نوآوری و شکوفایی، شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری استفاده می نماید.

مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران در خصوص تور های مطالعاتی و به اشتراک گذاری دانش توضیحاتی ارائه نمود و پیشنهاد خود را مبنی بر «به اشتراک گذاری دانش» توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی و دعوت از دانشمندان جوان مسلمان کشورهای عضو سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی جهان اسلام (آیسسکو) مطرح نمود.

در پایان مدیران دو مجموعه به بحث و گفتگو درباره برگزاری رویدادهای مشترک آتی همچون وبینارها، سمینارها یا نشست‌های علمی پرداختند.

در این جلسه جناب آقای دکتر عباس صدری (مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران)، آقای دکتر مجید رعنایی (معاون دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران)، خانم دکتر فاطمه محمدی‌پناه (رئیس کمیته بین‌الملل جشنواره)، آقای دکتر سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم الهه سیادت (کارشناس کمیته بین‌الملل جشنواره) حضور داشتند.