تقدیر از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره با حضور رئیس دانشگاه تهران

جلسه تقدیر از دو برگزیده نهایی جشنواره چهارم، روز شنبه ۲5 بهمن ماه 1399، با حضور جناب آقای دکتر نیلی (رئیس دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر کمره‌ای (رئیس جشنواره)، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاستگذاری) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیزخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

ابتدا جناب آقای حسین واثقی دودران (نماینده تیم برگزیده اسپو) و جناب آقای عدنان اسدبیگی (نماینده تیم برگزیده تشخیص سریع sars-cov-2) از برگزاری جشنواره‌ای در حوزه علوم پایه ابراز خرسندی نمودند و حمایت‌های مهندس ابراهیم جمیلی و دانشگاه تهران را دلیل اصلی شکل‌گیری این رویداد علمی دانستند.

سپس در ادامه دکتر نیلی، سرمایه‌گذاری بر روی علوم پایه را سرمایه‌گذاری بر روی آینده خواندند و افزودند: «تداوم این سبک جشنواره در کشور، امری بسیار کم نظیر و ارزشمند است.» دکتر نیلی همچنین، نهادهایی از جمله منتورها، شتابدهنده‌ها و سرمایه گذاری‌های خطر پذیر را پشتیبان و مؤثر در به نتیجه رسیدن ایده‌ها و شکل‌گیری محصول نهایی ایده‌پردازان دانستند.