علوم زیستی

اکبر درگلاله

عنوان ایده:

استفاده از روش ویراش ژنی برای اصلاح موتاسیون شایع عامل بیماری کمبود فاکتور 13 انعقادی در ایران

رتبه 1

اطلاعات بیشتر

کلثوم محمودی

عنوان ایده:

تولید نهال‌های جنگلی بومی مقاوم به خشکی با استفاده از تکنولوژی نانوذرات سیلیس در منطقه زاگرس

رتبه 2

اطلاعات بیشتر

آلاله رضالطفی

عنوان ایده:

انتقال انتخابی سلول‌های T اتولوگ فعال شده به صورت ex-vivo با استفاده از ویژگی‌های مکانیکی – شیمیاییارگانوئیدهای سرطان

رتبه 3

اطلاعات بیشتر

شریف مرادی

عنوان ایده:

استفاده از miR-34a برای مهار تومورزاییِ سلول‎های بنیادی پرتوان در هنگام سلول‎درمانی

رتبه 4

اطلاعات بیشتر

زهرا سعادتی

عنوان ایده:

افشانه پالاینده آب‌های آلوده به هیدروکربن‌ها

رتبه 4

اطلاعات بیشتر
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

عارفه یاوری

عنوان ایده:

صحت‌سنجی اخبار و اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی

رتبه 1

اطلاعات بیشتر

پویان شکوری

عنوان ایده:

مارکر هوشمند تشخیص دهنده محدوده جراحی

رتبه 2

اطلاعات بیشتر

مینا گلزار

عنوان ایده:

برانکارد هوشمند

رتبه 3

اطلاعات بیشتر

نوید لعلی دیزجی

عنوان ایده:

ربات مخصوص همزدن نخود در فرآیند تولید لپه

رتبه 4

اطلاعات بیشتر
زمین شناسی

مهسا امين صالحى

عنوان ایده:

طراحی نوعی اسپری به منظور کاربرد اثرنانوذرات بر استحکام و خودچسبندگی ذرات خاک‌های رسی پس از شکاف

رتبه 1

اطلاعات بیشتر

امیر سپهری

عنوان ایده:

افزایش ضریب برداشت از ذخایر شیلی هیدروکربوری با استفاده از ظرفیت تبادل یونی

رتبه 2

اطلاعات بیشتر

محمد میرزاوند

عنوان ایده:

تاسیس مرکز آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار و رادیو اکتیو

رتبه 3

اطلاعات بیشتر
شیمی

سیدصادق‌هاشمی فرد

عنوان ایده:

اسپری آتشزنه

رتبه 1

اطلاعات بیشتر

رسول نوروزیان

عنوان ایده:

فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل (DPF)

رتبه 2

اطلاعات بیشتر

امید پوره‌ئی

عنوان ایده:

راکتور چند مرحله‌ای تصفیه پساب‌های صنعتی

رتبه 3

اطلاعات بیشتر

پرستو زارع

عنوان ایده:

آنالایزر گرانروی سنجی و کیفیت سنجی دورانی سیالات

رتبه 4

اطلاعات بیشتر
فیزیک

مهرزاد جوادزاده

عنوان ایده:

عدسی چند کانونی هوشمند

رتبه 1

اطلاعات بیشتر

پروانه سنگ‌پور

عنوان ایده:

ساخت حسگر زیستی اپتیکی برپایه نانوکامپوزیت حاوی گرافن

رتبه 2

اطلاعات بیشتر

علی اسفندیار

عنوان ایده:

ساخت نانوترانزیستور برپایه تک لایه اتمی گرافن و مولیبدن سولفاید جهت آشکار سازی نوری در بازه طول موجی گسترده از ماورای بنفش تا مادون قرمز

رتبه 3

اطلاعات بیشتر

عرفان سلیم زاده

عنوان ایده:

استفاده از ماده نیتریدبور مکعبی به عنوان سوخت مکمل در مولد ترموالکتریک رادیوایزوتوپ

رتبه 4

اطلاعات بیشتر