جلسات مشترک با برگزیدگان نهایی اعتبار پژوهشی سومین جشنواره

پس از اعلام نتایج نهایی و معرفی برگزیدگان حائز اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی در جشنواره سوم، به منظور بررسی و تشریح طرح های منتخب، چگونگی استقرار، تدوین پیش نیازها و موارد مورد نیاز منتخبین در مسیر تبدیل ایده به محصول نهایی و تجاری سازی، روند برگزاری دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی و در نهایت جذب سرمایه گذار، جلسات مقدماتی با حضور ایده پردازان و اعضای کمیته راهبردی و مدیر شتابدهنده ماینتک در محل دبیرخانه دائمی برگزار شد.

تمامی هشت تیم برگزیده جلسات مقدماتی را گذرانده و پس از اخذ تصمیم نهایی در ارتباط با چگونگی طی فرآیند، طی امضای تفاهم نامه ای در مسیر تجاری سازی ایده خود قرار خواهند گرفت.