برگزاری جلسه مجازی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جشنواره علم و ایده آکسفورد

اولین جلسه آشنایی جشنواره دانشمندان جوان با جشنواره علوم و ایده های آکسفورد عملاً در روز سه شنبه 24 آگوست 2021 برگزار شد. جشنواره آکسفورد با 30 سال سابقه با ارایه بیش از 100 رویداد در هر سال جزو جشنواره های موفق دنیا در اهداف مشابه با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میباشد. این جشنواره  توسط یک موسسه خیریه به توسعه جشنواره علم و ایده در منطقه آکسفورد به نام علوم آکسفوردشایر حمایت میشود.

این جلسه با معرفی شرکت کنندگان در جلسه آغاز شد و با ارائه اسلایدهای معرفی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و توصیف وضعیت این جشنواره در پنجمین سال فعالیت خود و در آسانه جشنواره قرن ادامه یافت. مدیر جشنواره علم و ایده آکسفورد ، آقای دکتر دان کامرفورد و خانم دکتر شادی جمیلی ، در مورد افزایش فعالیت های جشنواره در زمینه بهبود آگاهی جامعه از نقش علم در توسعه پایدار جامعه ، توافق کردند. زمینه های فعالیتی مورد علاقه جشنواره در این جلسه مطرح و تحلیل شد و مصوب شد امکان برگزاری رویدادهای مشترک در قالب پنل های هر جشنواره برای سالهای آینده مورد بررسی قرار گیرد. همچنین توافق شد که شروع همکاری دو جشنواره امسال با دعوت از سخنرانان الهام بخش بین المللی در در زمینه های مورد نیاز کشور مانند کنترل COVID-19  و مدیریت منابع آب با کمک جشنواره آکسفورد آغاز می شود. ترویج گرایش به کاربردی کردن علوم پایه و روشهای خلاقانه برای جلب مشارکت عمومی در تحولات مبتنی بر علم از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.