برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی جشنواره چهارم

اولین جلسه کمیسیون تخصصی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در روز دوشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه 99 باحضور جناب آقای مهندس جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری، جناب آقای دکتر کمره ای، رئیس جشنواره و سرکار خانم دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی و دیگر اعضاء کمیته راهبردی در  پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده و گزارشی از روند جلسات کمیته راهبردی چهارمین جشنواره توسط جناب آقای دکتر غلامی، دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی به جناب آقای دکتر بهنام نیکنام ، رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران ارائه گردید.

سپس جناب آقای دکتر زاهدی، دبیر علمی جشنواره، روند داوری طرح ایده ۹۹/۹۹ را به اختصار توضیح دادند.

در ادامه خانم دکتر شادی جمیلی ضمن تشکر و قدردانی از اساتید و رؤسای گرانقدر به جمع بندی اقدامات صورت گرفته پرداختند و جناب آقای دکتر نیکنام (ریاست محترم پردیس علوم دانشگاه تهران) را به عنوان دبیر چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان معرفی و از ایشان تشکر نمودند.

معرفی آقای دکتر نیکنام (ریاست محترم پردیس علوم دانشگاه تهران) به عنوان

دبیر چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 


در ادامه جلسه، طرح پیشنهادی جشنواره چهارم توسط جناب آقای دکتر غفارهاشمی (شرکت رهپویان ۷) برگزیده اول طرح ۹۹/۹۹ در جلسه ارائه شد و همچنین طرح پوستر به همراه متن فراخوان توسط جناب آقای مهندس مؤدب رونمایی شد.

پوستر جشنواره چهارم

در ادامه جناب آقای دکتر کمره ای درخصوص سه جشنواره گذشته و تجربیات آن مواردی را مطرح نمودند و از این جشنواره به عنوان جایگاهی برای ارزیابی و معرفی طرح های برتر حوزه علوم پایه نام بردند.

دکتر نیکنام دبیر چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ضمن تشکر از فعالیت های بنیاد نیکوکاری جمیلی، آمادگی بیش از پیش پردیس علوم دانشگاه تهران را در همراهی با این جشنواره اعلام نمودند.

و در پایان جناب آقای مهندس جمیلی با تأکید بر اهمیت این جشنواره به عنوان یک رویداد علمی، بر لزوم اطلاع رسانی هرچه بیشتر، فراخوان به دانشگاه ها و سازمان های ذی ربط اشاره نمودند و افزودند، با توجه به محور ویژه این دوره که “آثار ویروس کرونا بر تغییر الگوی زیستی” میباشد، باید اطلاع رسانی هدفمندی صورت گیرد.