بررسی زمینه‌های مشترک همکاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و کرسی یونسکو در کارآفرینی

جلسه‌ی بررسی زمینه‌های مشترک همکاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و کرسی یونسکو در کارآفرینی در 10 بهمن‌ماه 1402 با حضور رئیس دبیرخانه جشنواره و قائم‌مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر رضا محمدکاظمی در این جلسه با معرفی 22 شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ظرفیت‌های این شرکت‌ها، از وجود 3 مرکز نوآوری، 2 مرکز رشد و 3 مرکز توسعه در فضای پارک علم و فناوری خبر داد.

قائم‌مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی، به ارتباط میان شرکت‌های مستقر در پارک با برگزیدگان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تأکید کردند و این فعالیت را مشابه نمونه‌های جهانی دانستند.

وی از زمینه‌های ایجاد همکاری مانند برگزاری همایش، حضور در رویدادهای بین‌المللی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌عنوان زمینه‌های شروع همکاری نام بردند و خواستار حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رویکردکارآفرینی شدند.

هچنین پیشنهاد شد در راستای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی باشگاه علوم پایه و فناوری، همکاری‌های بین‌المللی هر دو طرف به‌تدریج گسترش یابد

در ادامه مریم کریم‌زاده، کارشناس کرسی یونسکو در کارآفرینی ضمن برشمردن نحوه‌ی فعالیت کرسی‌‌های یونسکو در ایران، از وجود 14 کرسی یونسکو در ایران نام برد. او در ادامه بیان کرد که تعداد زیادی از این کرسی‌ها متعلق به واحدهای مختلف دانشگاه تهران هستند و کرسی یونسکو در کارآفرینی را نمونه‌ای از این موارد دانست.

وی اعلام کرد شروع فعالیت‌های کرسی یونسکو در کارآفرینی از سال 2010 بوده است و به علت فعالیت‌های گسترده‌ی بین‌المللی این کرسی در ایران، مجوز فعالیت این کرسی تا سال 2027 تمدید شده است.

دکتر شادی جمیلی، رئیس دبیرخانه‌ی دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در این جلسه پس از معرفی اهداف و فعالیت‌های جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و باشگاه علوم پایه و فناوری یونسکو، بر اجرای فعالیت‌های بین‌المللی در راستای اهداف یونسکو تأکید کردند.

ایشان ضمن استقبال از پیشنهاد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، این موضوع را منوط به ترسیم مسیر اجرایی و تأیید کارشناسان جشنواره و پس از حضور در جلسه‌ی دفاع دانستند.

وی ارتباط برگزیدگان جشنواره با شرکت‌های مستقر در پارک را ضروری دانستند و برای این موضوع اعلام آمادگی کردند.

شبنم اسدی، دبیر توسعه و نوآوری جشنواره نیز از آمادگی دبیرخانه‌ی جشنواره برای تشکیل اتاق فکر در زمینه‌ی محورهای جشنواره خبر داد و از ارکان کرسی یونسکو در کارآفرینی برای هم‌فکری در این راستا دعوت کرد.