دکتر محمود نیلی احمدآبادی | اختتامیه سومین جشنواره

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ریاست دانشگاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه این رویداد ضمن تشکر از بنیاد نیکوکاری جمیلی و بنیاد حامیان دانشگاه تهران در برگزاری این رویداد علمی و هدفمند در زمینه با حمایت از کسب و کار و نوآوری جوانان کشور،عنوان کرد:

” دانشگاه از هر حرکتی که به رشد ایده های جوانان کمک کند، سرمایه های کشور را در جهت تجاری سازی ایده ها سوق دهد وضمن حمایت پایدار و تاثیرگذار از دانش آموختگان و دانشجویان، مسیر را برای تداوم این نهضت ها و در نتیجه توسعه کشور فراهم نماید، حمایت می کند. “