دریافت حکم عضویت در کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

دومین جلسه کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، صبح روز سه شنبه  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضوردکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، مهندس جعفری مدیر عامل جامعه خیرین، خانم میردامادیان رئیس کمیسیون بانوان، خانم دکتر شادی جمیلی عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی و جمعی از اعضای کمیسیون در محل جامعه خیرین مدرسه ساز تشکیل شد.

در این مراسم دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز ضمن تشکر و همراهی بانوان خیرین مدرسه ساز اظهار داشت : اگر مدرسه ای خیر ساز در سطح کشور بنا شده قطعا بانویی در آن نقش و مشارکت داشته است.

مهندس جعفری نیز در ادامه از خدمات خیرین شاخصی که در حال حاضر عضو هیات مدیره جامعه خیرین هستند تقدیر کرد و اظهارداشت : اجرا و برگزاری کمیسیون ها ( اجتماعی ، اقتصادی، نظارت برقوانین ، بانوان ، امور استانها ) می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف جامعه خیرین مدرسه ساز کشور داشته باشد. بانوان نقش بسزایی در ترویج فرهنگ مدرسه سازی دارند.

سرکارخانم میردامادیان رئیس کمیسیون بانوان و عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز با تاکید براینکه بهترین مدارس را در سطح کشور بانوان بنا نموده اند گفت : مدرسه یاری نیز کمتر از مدرسه سازی نیست و حضور بانوان در این امر می تواند در ترویج امر مدرسه سازی نقش بسزایی را ایفا نماید.

در این جلسه که با تقدیر از بانوان خیر مدرسه ساز که عضو کمیسیون بانوان جامعه خیرین هستند، همراه بود، حکم عضویت در کمیسیون بانوان به سرکار خانم دکتر  شادی جمیلی اعطا گردید.