برگزاری جلسه باشگاه ایده تا کسب و کار علوم پایه ایران

در روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلسه ای درخصوص ادامه فعالیت باشگاه ایده تا کسب و کار علوم پایه ایران در محل دائمی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار گردید.

در این جلسه اهداف پیشرو باشگاه تعیین و فعالیت های صورت گرفته و درحال انجام مطرح گردید.

همچنین در خصوص عضویت دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند در این حوزه پیشنهاداتی مطرح شد.در ادامه  راه اندازی سایت باشگاه و اطلاع رسانی های منظم در شبکه های مجازی در دستورکار قرار گرفت.