اولین جلسه کمیسیون تخصصی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل شد

اولین جلسه کمیسیون تخصصی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان روز پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر غلامی دبیر شورای برنامه ریزی و مدیریت جشنواره گزارش مختصری از جشنواره اول و دوم ارائه دادند و در ادامه جناب اقای مهندس جمالی گزارشی از هسته های مستقر در فضای اشتراکی ارائه دادند همچنین جناب آقای دکتر کمره ای رئیس جشنواره سوم رعایت قوانین را بر همه گروه های شرکت کننده در جشنواره الزامی دانستند و افزودند دستاورد های جشنواره دوم نیز نسبت به جشنواره اول از مقبولیت بیشتری از لحاظ تبدیل به کسب و کار برخوردار بوده است. سپس جناب آقایان مهندس مرادی و مهندس جعفری پیشنهادات بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را در قالب پاور پوینت ارائه نمودند و اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود را در ارتباط با جشنواره سوم به اشتراک گذاشتند و برخی کلیات به تصویب نهایی رسید . جناب آقای دکتر زالی رئیس اسبق دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از میهمانان افتخاری این جلسه ، پیشنهادات خویش را در رابطه با جشنواره سوم مطرح نمودند و دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره نقطه نظراتی درخصوص داوری جشنواره سوم اعلام نمودند و در ادامه جناب آقای مهندس جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره افزودند امید است بتوانیم جوانان را با کسب و کار آشنا کنیم و همچنین بر شفافیت بیشتر داوری نیز تاکید کردند. در پایان جناب آقای دکتر زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر نحوه همکاری با گروه های مستقر در پارک علم و فناوری اشاره داشتند. در پایان مقرر گردید موارد اجرایی جشنواره سوم با سرعت بیشتری انجام و هرچه سریعتر فراخوان اطلاع رسانی گردد .