اولین جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره در سال 98 تشکیل شد

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی روز دوشنبه 19 فرودین  ماه با حضور جناب آقای مهندس جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشواره برگزار گردید  . مهندس جمیلی در این جلسه هدف جشنواره را کارآفرینی و ایجاد کسب و کار عنوان کرده و سعی و کوشش همه عوامل جشنواره را برای رسیدن به این هدف ، مهم و جدی دانستند و افزودند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری گزینه مناسبی برای این جشنواره هستند و موفقیت هریک از کارآفرینان جوان در سال های مختلف می تواند عزم وامید جدیدی برای ایده پردازان به همراه داشته باشد ایشان همچنین پیشنهاداتی در جهت داوری ایده های دریافتی مطرح نمودند .در ادامه سرکار خانم دکتر جمیلی، مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان نکاتی در خصوص دستاوردهای جشنواره اول و دوم مطرح نمودند و تاکید داشتند با توجه به اهداف جشنواره، دوره سوم باید کاملاً در جهت ایجاد کسب و کار برای جوانان و ایده پردازان گام بردارد. از این رو جلسات متعددی با صاحبنظران، داوران و …باید تنظیم گردد. دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره در ارتباط با شاخص ها و معیار های ارزیابی توضیحات مختصری  مطرح کردند و بر  هدایت ایده ها  از طریق سامانه انلاین و ایجاد زیرساخت اساسی در سایت توجه داشتند. دکتر غلامی دبیر اجرایی جشنواره پیشنهاد جدید خود را درباره سناریو جشنواره سوم اعلام نمودند و نظرات دیگر اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در پایان مهندس جعفری معاون ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توضیحاتی از استقرار گروه های منتخب دومین جشنواره اعلام نمودند و  از آمادگی بالای مراکز رشد خبر دادند .