انواع سرمایه گذاری خطرپذیر

 • انواع سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه
 • مرحله بذری

بودجه سطح پایین برای اثبات و تولید ایده جدید

 • استارتاپ

شرکت‌های جدید که برای هزینه‌های مربوط به بازاریابی و توسعه محصول به بودجه نیاز دارند

 • راند اول

بودجه برای تولید و فروش اولیه

 • راند دوم

سرمایه عملیاتی برای شرکت‌های مرحله اولیه که فروش دارند اما سود نمی‌کنند

 • راند سوم

معروف به نیم‌بودجه که برای توسعه یک شرکت تازه به سود رسیده مناسب است

 • راند چهارم

معروف به تامین مالی پل که برای عرضه عمومی پیشنهاد می‌شود

استراتژی خروج چیست؟

استراتژی خروج برنامه‌ایی است که توسط صاحبان مشاغل بازرگانان یا سرمایه گذاران خطرپذیر اجرا می‌شود تا حضور خود در یک دارایی مالی را با رعایت معیارهای خاص تصفیه کنند.

چه زمانی از استراتژی‌های خروج استفاده می‌شود؟

 • تعطیل کردن یک تجارت غیر سودآور
 • اجرای سرمایه گذاری یا تجارت هنگام تحقق اهداف سودآوری
 • تعطیلی یک کسب و کار در صورت تغییر قابل توجه در شرایط بازار
 • فروش سرمایه گذاری یا کسب و کار
 • فروش یک شرکت ناموفق برای کاهش ضرر و زیان
 • کاهش مالکیت در یک شرکت یا کنار گذاشتن کنترل

طرح خروج کارآفرین به نقشی که وی در آینده شرکت می‌خواهد داشته باشد بستگی دارد. به عنوان مثال یک خرید استراتژیک باعث می‌شود کارآفرین با کنار گذاشتن کنترل آن از عهده کلیه وظایف و مسئولیت های شرکت موسس خود آزاد شود.