اعضای کمیته اجرایی

شبنم اسدی

دبیر کمیته رسانه

ندا بهشتی

دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان

سپیده امینی

دبیر کمیته تولید محتوا

کوروش اسدی

دبیر کمیته طراحی و پشتیبان سایت

هنگامه تشت زر

دبیر کمیته روابط عمومی

نسترن کلاهی

کارشناس اداری

محمد پورحسینی

کارشناس تولید محتوای تصویری

زاهده علیمردانی

کارشناس کمیته بین الملل

فرید گودرزی

کارشناس اداری