اعضای کمیته اجرایی

شبنم اسدی

توسعه و نوآوری

ندا بهشتی

پشتیبانی از برگزیدگان

نسترن کلاهی

رسانه و ترویج علم

زهرا قاسمی

اداری

الهه سیادت

بین الملل

شیما منظومی

بین الملل

زهرا آقایی

بین الملل

فرید گودرزی

طراحی و پشتیبانی سایت

امین صادقی

تولید محتوا و رویدادها