اعضای کمیته اجرایی

دکتر علیرضا ساری
دبیر کمیته علمی

مهندس محمدعلی جعفری
دبیر کمیته ارتباط با پارک‌های علم و فناوری

دکتر محسن مطیعی
دبیر کمیته ارتباط با جشنواره‌های علمی

مهندس سروش مودب
دبیر کمیته کسب و کار

دکتر فاطمه محمدی پناه
دبیر کمیته بین‌الملل

ندا بهشتی
دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان و ایده‌پردازان

سپیده امینی
دبیر کمیته ارتباط با دانشگاه‌های کشور

مائده ولی زاده
دبیر کمیته تولید محتوا

شبنم اسدی
دبیر کمیته رسانه

مهشاد منوچهری
دبیر کمیته اجرایی