اعضای کمیته اجرایی

شبنم اسدی

دبیر کمیته برنامه ریزی و توسعه

ندا بهشتی

دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان

هنگامه تشت زر

دبیر کمیته روابط عمومی

نسترن کلاهی

کارشناس ترویج علم و رسانه

محمد پورحسینی

کارشناس تولید محتوای تصویری

فرید گودرزی

کارشناس طراحی و پشتیبانی سایت

الهه سیادت

کارشناس کمیته بین الملل

صهبا کشتمند

کارشناس کمیته بین الملل

شیما منظومی

کارشناس کمیته بین الملل

زهرا آقایی

کارشناس کمیته بین الملل