اعضای کمیته اجرایی

ندا بهشتی

دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان

شبنم اسدی

دبیر کمیته رسانه

سپیده امینی

دبیر کمیته اجرایی

کوروش اسدی

دبیر کمیته طراحی و پشتیبان سایت

هنگامه تشت زر

دبیر کمیته روابط عمومی

نسترن کلاهی

کارشناس اداری

محمد پورحسینی

کارشناس تولید محتوای تصویری