اعضای حقیقی شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران طی احکامی دکتر غلامعلی حدادعادل استاد پیشکسوت گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی استاد ممتاز مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و عضو محترم شورای سیاست گذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف استاد دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم منصوب‌کرد.