اعتبار پژوهشی جشنواره قرن، در مسیر تصویب نهایی

جلسه «بررسی عملکرد برگزیدگان چهارمین جشنواره» با حضور محمدرضا زالی (دبیر کسب و کار جشنواره قرن)، ناصر غلامی، سروش مودب و شادی جمیلی با هدف تصویب نحوه‌ی اعطای اعتبار پژوهشی برگزیدگان جشنواره قرن روز شنبه 16 مرداد 1400 برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی عملکرد برگزیدگان حوزه کسب و کار جشنواره چهار و اعتبار اعطایی برگزیدگان جشنواره قرن برگزار شد، علاوه بر رسیدگی به مباحث پیرامون مراحل پیشبرد برگزیدگان چهارمین جشنواره، تصمیماتی نیز در خصوص اعتبار اعطایی به برگزیدگان پنجمین جشنواره اتخاذ گردید.