اطلاع رسانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در کنفرانس فصلی سار

رویدادهای فصلی کنفرانس سار توسط «موزه ملی علوم و فناوری» از ابتدای سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این کنفرانس ها معرفی افراد خلاق و نوآور، ایده ها و تجربه های تاثیر گذار و همچنین مسئله های چالش برانگیز است. برای این منظور هر بار در کنفرانس های سار سخنرانی های کوتاهی ارائه می گردند. در هر کنفرانس، ۷ نفر سخنرانی می‎کنند. سخنرانی‎ها حداکثر در مدت زمان ۱۸ دقیقه، اغلب با زبانی ساده و غیرتخصصی ارائه می‎شوند و نقطه اشتراک اغلب سخنرانی‎ها علم و فناوری است.به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، اطلاع رسانی برگزاری رویداد سومین جشنواره در حاشیه برگزاری این کنفرانس با استقبال قابل توجه سخنرانان و حضار کنفرانس همراه  بود که با ارائه توضیحاتی از نحوه برگزاری دوره های پیشین و فرآیند معرفی و گزینش منتخبین برتر به سوالات حضار در خصوص جشنواره پاسخ داده شد.