اصل پژوهش؛ کلیتی از مباحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه

دومین جلسه جشنواره قرن و شبکه آموزش، روز یکشنبه 2 خرداد 1400 با حضور، حامد مخبر (قائم مقام شبکه آموزش)، ناصر غلامی، شادی جمیلی و مریم هاشمیان (مدیر طرح و برنامه‌ شبکه آموزش) با هدف گسترش همکاری‌های مابین جشنواره و شبکه آموزش برگزار شد.

ابتدا ناصر غلامی در خصوص ادوار گذشته جشنواره و اهداف اصلی آن از جمله ترویج علم همراه با مشارکت مردم و تغییر نگاه جامعه به کاربردی شدن علم توضیحاتی را مطح نمود.

در ادامه شادی جمیلی به همکاری متقابل جشنواره و شبکه آموزش و افتخار همکاری این رویداد با دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه تهران اشاره نمود و بر اهمیت تدوین تفاهم‌نامه همکاری مشترک مابین جشنواره و این شبکه تاکید نمود.

حامد مخبر ضمن استقبال از تدوین تفاهم‌نامه و همکاری مشترک با جشنواره قرن، اقدامات صورت گرفته از سوی جشنواره را ارزشمند خواند و پرداختن به اصل پژوهش که شامل مباحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد را ضروری دانست.

در پایان نیز مریم هاشمیان، از انواع همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک پیش‌رو جشنواره و شبکه آموزش گفت.