اتمام طرح های منتخبین دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جلسه اختتامیه اتمام طرح های منتخبین نهایی دومین جشنواره مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۸ در محل پارک برگزار شد. هسته های برگزیده از رویداد استارتاپ ویکند دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سال ۹۷ که ایده های با قابلیت تبدیل به کسب و کار موفق را داشتند به مدت ۹ ماه در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استقرار داشته تا مسیر تبدیل ایده به کسب و کار برای طرح خود را در این مجموعه و با کمک و حمایت های همه جانبه سه نهاد حمایتی بنیاد نیکوکاری جمیلی، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طی کنند.

در این جلسه که به منظور بررسی روند فعالیت هسته ها در تکمیل نمودن طرح هایشان برگزار شد، مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری ، دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر زاهدی رئیس کمیته داوران ، دکتر غلامی دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی و دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی این جشنواره و جمعی از مسئولین پارک حضور داشتند.


دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ابتدای مراسم ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به مدعوین عنوان کرد: مفتخر هستیم که برای اولین بار و با ایجاد فضای کار اشتراکی، شاهد فرآیند حمایت از ایده تا تولید محصول در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودیم و امیدوارم که این روند با قوت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند.


در ادامه مراسم مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره و رئیس هیات امناء بنیاد نیکوکاری جمیلی دراین مراسم اظهار کرد: جشنواره را با هدف حمایت از جوانان مستعد و کارآفرینی جوانان پایه گذاری کردیم و به دنبال فرصت‌های جدیدی برای یافتن راهکار‌های درست در این راه هستیم تا در پیشرفت روزافزون آنها سهیم باشیم؛ در این زمینه به کمک جوانان نیاز داریم تا به موفقیت برسیم.


در ادامه مسئول مرکز نوآوری وکارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گزارش تکمیلی از روند فعالیت هسته های فضای کار اشتراکی در مدت استقرار ارائه و افزود: پس از حضور تیم ها در فضای کار اشتراکی و به منظور تسریع فرآیند رشد هسته ها، کارگاه های آموزشی،کلینیک کسب و کار، جلسات منتورینگ کسب و کار، فنی و تخصصی با توجه به ارزیابی های صورت گرفته برگزار گردیده است.

پس از ارائه این گزارش  هریک از هسته ها به ارائه ای از معرفی طرح و ایده خود و روند طی کردن ایده تا کسب و کار پرداختند.

در پایان نیز به هر کدام از اعضای هسته ها گواهی اختتام طرح هسته ها در فضای کار اشتراکی پارک اهدا شد.

در حاشیه مراسم معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: پس از بررسی ارزیابی های صورت گرفته از روند فعالیت هسته های فضای کار اشتراکی، تعدادی از تیم ها که قابلیت ها و استانداردهای لازم را داشته باشند شرکت خود را به ثبت رسانده و وارد مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهند شد.