ابقاء پروفسور علی اکبر موسوی موحدی به عنوان رئیس کرسی یونسکو در دیابت

ابقاء شایسته پروفسور علی اکبر موسوی موحدی (عضو محترم شورای سیاست‌گذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان) را به عنوان «رئیس کرسی یونسکو در دیابت» تبریک عرض می نماییم.

توفیق و تعالی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.