آیین نامه بخش بین الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

ویرایش مورخ : 27 فروردین ماه 1403

رویکرد بین الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

با توجه به اهمیت بین المللی سازی در تعمیق اثرگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به عنوان نماد حمایت از کاربرد علوم پایه درکشور و منطقه، ساز و کارهایی در جهت تشویق و تقویت ارتباطات بین المللی با هدف توسعه کاربردی علوم پایه در قالب برنامه بین المللی جشنواره در نظر گرفته شده است.

اهم اهداف بین الملل جشنواره به شرح ذیل می باشد:

 1. بخش بین الملل جشنواره، با هدف ترغیب اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران، صنعتگران و علاقمندان به فعالیت در حوزه های علوم پایه جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه با تشکیل تیم های بین المللی میتواند در تقویت روابط علمی کشور با ایرانیان و غیرایرانیان خارج از مرزهای کشور در راستای انجام طرح های محصول محور موثر واقع شوند.
 2. جشنواره فرصتی برای آموزش، توسعه ایده به محصول یا کاربرد، به ویژه در زمینه علوم پایه برای جوانان میباشد که علاوه بر بهره مندی از حمایت مالی جهت به ثمر رسیدن، از دوره های آموزشی و استقرار بهره مند خواهند شد و مهارت هایی چون تبدیل ایده به کاربرد و همکاری تیمی و بین رشته ای را نیز در این فرآیند کسب خواهند کرد.
 3. حضور متخصصین/دانشجویان غیر ایرانی مقیم کشور و نیز پژوهشگران غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران در تیم های شرکت کننده سبب ارتقای سطح فعالیت تیم در جهت تعامل بین المللی و غنای علمی ایده ها و اجرای آنها با همکاری های برون مرزی خواهد شد.

در این راستا، این آیین نامه، با هدف ارایه چارچوبی برای رویکرد بین الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تدوین شده است.

گستره فعالیت های بین المللی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

دامنه فعالیت های بین المللی جشنواره منحصر به مشارکت متخصصین بین المللی در تیم های شرکت کننده در جشنواره نبوده و میتواند شامل فعالیت های دیگری با هدف کاربرد علوم پایه در توسعه و ترویج علم در جامعه باشد. علاوه بر امکان مشارکت دانشجویان و پژوهشگران غیرایرانی مقیم یا ایرانیان غیر مقیم در جشنواره جهت انجام فعالیت های تیمی بین المللی در راستای اجرایی سازی ایده ها و یا تجاری سازی محصولات، فعالیت ها ی دیگری نیز در راستای رویکرد بین الملل جشنواره در صورت تصویب شورای سیاست گذاری جشنواره اجرایی خواهد شد. جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به فعالیت های بین المللی در حوزه همکاری های مشارکتی با برخی جشنواره های بین الملل و موسسات علمی و فرهنگی بین المللی از جمله یونسکو، اکو و.. در راستای اهداف جشنواره فعالیت دارد.

گروه های هدف در رویکرد بین المللی جشنواره

 1. دانشجویان، پژوهشگران غیرایرانی در حال تحصیل در کشور
 2. دانشجویان، پژوهشگران و اساتید غیرایرانی یا ایرانی مقیم خارج از کشور

شیوه مشارکت اعضای بین المللی در جشنواره

با بین المللی شدن جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان امکان شرکت دانشجویان غیرایرانی مقیم کشور نیز در جشنواره فراهم خواهد شد و سبب تشویق دانشجویان غیرایرانی برای داشتن فرصت های مشارکت در طرح های کاربردی در کشور خواهد بود.  همچنین با بین المللی شدن جشنواره امکان ارایه فراخوان جشنواره در منطقه و کشورهای همسایه و همچنین برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور وجود خواهد داشت که زمینه همکاری های بین کشورهای منطقه  و نیز برقراری ارتباط با دانشجویان مهاجرت کرده از کشور در جهت توسعه پایدار کشور بر مبنای فناوری های نوین علوم پایه فراهم خواهد شد.

زمینه های شرکت تیم های بین المللی در جشنواره

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در 5 حوزه علوم پایه شامل 1)علوم زیستی 2) شیمی 3) فیزیک 4) ریاضی و علوم کامپیوتر(هوش مصنوعی) 5)زمین شناسی و همچنین رویکرد ویژه محیط زیست می باشد.

احراز شرایط شرکت در بخش بین الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 1. مشارکت دانشجو، استاد، پژوهشگر، صنعتگر یا متخصص ایرانی مقیم داخل کشور در تیم های شرکت کننده در هر دو بخش ایده پردازان و کسب و کار نوپا الزامی میباشد.
 2. وجود اعضای غیرایرانی و یا ایرانی غیرمقیم در تیم جهت قرار گرفتن و لحاظ شدن در بخش ایده پردازان یا کسب و کار نوپا بین المللی ضروری میباشد.
 3. محل اجرای طرح و محل اجرای هزینه کرد اعتبار حمایتی از سوی جشنواره جهت اجرایی کردن ایده و یا طرح کسب و کاری در داخل کشور ایران باشد.
 4. عضو اصلی تیم که مسئولیت اجرای ایده و پروژه و انجام امور اداری و گزارشات را بر عهده دارد بایستی مقیم کشور باشد.
 5. اعضای غیرایرانی و یا ایرانی غیرمقیم میتوانند بسته به ماهیت پروژه به صورت دورکاری و مجازی در انجام پروژه مشارکت داشته باشند.
 6. مسئولیت و نقش عضو غیرایرانی در تیم قابل توجه بوده و عملکرد عضو ایرانی تیم در فرم شرکت در سامانه برخط تشریح میشود.

 

 

شیوه داوری و معیارهای انتخاب

 1. داوری ایده ها و طرح های کسب و کار بر اساس آیین نامه واحد داوری جشنواره با بررسی علمی و کسب و کاری توسط متخصصین برجسته کشور و ایرانیان غیرمقیم در سامانه جشنواره تحت استانداردهای مصوب جشنواره به روال علمی متداول جشنواره انجام میگیرد.
 2. در صورت وجود نقش عملکردی اعضایی از دانشگاه های با رتبه برتر یا شرکت های فناوری مطرح دنیا در پروژه، ضریب اولویت در پذیرش برای طرح مربوطه در داوری نهایی اعمال خواهد شد.
 3. بیست درصد از داوران هر دو بخش ایده پردازان و کسب و کارهای نوپا از اساتید ایرانی غیرمقیم ایران در داوری جشنواره مشارکت خواهند داشت.

بازه زمانی و قوانین شرکت

بازه ثبت طرح و داوری و برگزاری رویداد اختتامیه به  ترتیب از ماههای ژوئن-سپتامبر، اکتبر و دسامبر مطالبق با تقویم مصوب سالیانه برگزاری جشنواره خواهد بود.

تعداد سهمیه تیم های بین الملل

سهمیه ویژه ای برای طرح های بین الملل در نظر گرفته نشده و طرح ها بر اساس شایستگی و کسب رتبه در داوری به رده طرح های برگزیده راه خواهند یافت. از این رو ضریب افزایش امتیاز پس از داوری در صورت وجود اعضای غیرایرانی یا ایرانی غیرمقیم در جشنواره افزایش می یابد. (میزان قید نشده است)

حمایت های اعطایی تیم های برگزیده بین المللی در بخش ایده پردازان و کسب و کارهای نوپا

حمایت های آموزشی و معنوی، جوایز و اعتبار حمایتی به طرح های بین المللی مشابه با طرح های دارای اعضای ایرانی خواهد بود. میزان حمایت از طرح در صورتی که طرح تیم دارای امتیاز برتر جهت حمایت قرار گیرد، به میزان بیست درصد از مصوب حمایتی سالیانه جشنواره اعتبار حمایتی توسعه محصول بیشتری دریافت خواهند نمود.