آیین نامه انتخاب استاد نمونه  جوان

هدف از انتخاب استاد جوان نمونه در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشویق اعضای هیات علمی فعال در زمینه علوم پایه و تبدیل علوم پایه به فناوری و خدمات، کارآفرینی و توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور است.

در فراخوان عمومی جشنواره علاوه بر بخش ایده پردازان و کسب و کارهای نوپا از اعضای هیات علمی دارای شرایط زیر دعوت می شود در بخش استاد نمونه جوان،ثبت نام کرده و پس از ارزیابی، منتخبین در اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد.

شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

 • عضو هیات علمی تمام وقت یا پاره وقت دانشگاه یا پژوهشگاه ها و موسسات علمی کشور باشد.
 • پژوهش و آموزش مرتبط با کاربردی سازی علوم پایه از جمله محورهای اصلی فعالیت عضو هیات علمی جوان باشد.
 • در زمان ارسال مدارک متقاضی حداکثر 44 سال سن داشته باشد.
 • حسن شهرت در سطح ملی و بین المللی در زمینه علمی و رعایت اخلاق پژوهشی و حرفه ای داشته باشد
 • فاقد مقاله بازگشتی و یا مقاله چاپ شده در مجلات جعلی یا نامعتبر باشند
 • دارای نظریه یا یافته جدید باشند که از آن در توسعه یا ساخت محصول یا خدمات به جامعه استفاده شده باشد
 • آثار ارزشمند با گواهینامه ملی یا بین المللی در حوزه های کاربردی مانند ثبت اختراع و دریافت مجوز و تولید صنعتی داشته باشد
 • اختراع ، مقاله، کتاب و سایر مستندات علمی در حد قابل قبول با توجه به ماهیت رشته داشته باشد.
 • حداقل اچ ایندکس 7 گوگل اسکولار و حداقل میانگین ارزشیابی آموزشی 17 را داشته باشند.
 • طرح اثرگذارکاربردی یا صنعتی منجر به محصول در سطح ملی یا بین المللی داشته باشد.

معیارهای ارزیابی اعضای هیات علمی کاندید شده:

موارد ثبت شده در سامانه مطابق با اطلاعات بارگذاری شده امتیاز دهی و جمع بندی خواهد شد و علاوه بر آنها یک نگاه اجماعی مبتنی بر موارد تکمیلی زیر در انتخاب متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد.

 • برآیند فعالیت فرد در یک نگاه کلی دارای پتانسیل جهت گیری و هدایت به سمت حل مسائل و چالش های کشور و و توسعه کسب و کار داشته باشد.
 • لازم است معیارهای مدنظر در قالب خود اظهاری متقاضی شامل دست یافت های کلیدی فناوری در حوزه علوم پایه، اثرگذاری در توسعه علوم پایه کاربرد محور، ترویج علم در صنعت و جامعه، تولید دانش فنی و محصول، حل یک مشکل ملی یا جهانی، بومی سازی، داشتن اثر مستقیم پژوهش بر جامعه تنظیم و در  حداکثر یک صفحه ارائه شود..
 • در حوزه های آموزشی و فرهنگی و خدمات به جامعه، امتیازهایی به صورت شاخص و سنجه در نظر گرفته شود که فراتر از بر فعالیت های پژوهشی باشد.