آیا افراد جذاب کمتر از دیگران گناهکار به نظر می‌رسند؟

احتمالاً آگاهید که افراد جذاب در زندگی با رفتار ترجیحی روبه رو می‌شوند. حتی برخی از روانشناسان معتقدند که اثر هاله‌ای به آنها کمک می‌کند که مجازات سبک‌تری داشته باشند.

با این حال، در مطالعات اخیر نشان داده شده است که «اثر هاله‌ای» بسیار پیچیده است.

اثر هاله‌ای یک اصطلاح روان‌شناختی است که توصیف‌ می‌کند چگونه برداشت خوب اولیه از یک فرد، تأثیر مثبتی بر برداشت‌های بعدی ما از این فرد دارد. در نتیجه افراد جذاب ممکن است کمک بیشتری از غریبه‌ها دریافت کنند، دستمزد بیشتری دریافت کنند یا حتی فرصت‌های شغلی بیشتری به دست آورند.

تنها جایی که احتمالاً ظاهر تأثیری بر تصمیمات ندارد، دادگاه است. اما پژوهش‌های انجام‌شده در روند پرونده‌های واقعی نشان داده است که زندانیانی که غیرقابل‌اعتماد به نظر می‌رسند، ممکن است بیشتر در معرض دریافت احکام سخت باشند.

در مطالعات آزمایشگاهی شرکت‌کنندگان معمولاً در نقش هیئت منصفه ساختگی ظاهر می‌شوند. شواهد آزمایشگاهی نشان داده است که افراد جذاب برای اکثر جرایم مجازات‌های ملایم‌تری دریافت می‌کنند.

با این وجود، مطالعات آزمایشگاهی قبلی نیز محدودیت‌هایی را نشان می‌دهد.

  • اول اینکه مطالعات آزمایشگاهی بیشتر فقط بر تأثیر جذابیت در صدور حکم برای یک نوع جرم تمرکز می‌کنند، بنابراین مشخص نیست که آیا جذابیت در صدور حکم برای سایر جرایم نیز نقش داشته باشد یا خیر.
  • دوم، این مطالعات تصویر واحدی از مجرمان فرضی خود ارائه می‌دهند، درحالی‌که هیئت‌منصفه واقعی معمولاً متهمان را در حال حرکت در اطراف و از زوایای مختلف می‌بینند که می‌تواند بر برداشت هیئت‌منصفه از جذابیت متهمان تأثیر بگذارد.

در واقع، جذابیت معیار ثابتی است و بسیاری از مطالعات، تأثیر جذابیت بر تصمیمات اتخاذ شده راجع ‌به یک متهم «بسیار جذاب» در مقابل یک متهم «کم جذابیت» را بررسی می‌کنند که مقایسه ساده بین دو حالت افراطی، ممکن است نشان ندهد که واقعاً چه اتفاقی در حال وقوع است.

در مطالعه‌ای جدید شواهدی ارائه شده است که نشان می‌دهد متهمان جذاب‌تر به عنوان مجرمانی رتبه‌بندی شدند که جنایاتی مانند قتل و سرقت را کمتر از تجاوز جنسی مرتکب شده‌اند.

از آنجایی که جذابیت به عنوان قضاوت‌های جانبدارانه در زمینه‌های مختلف شناخته شده است، چرا ممکن است بر تصمیمات مجرمیت یا بی‌گناهی در دادگاه تأثیر بگذارد؟

پاسخ این است که جدیت جرم می‌تواند بر هرگونه سوگیری به دلیل ظاهر متهم غلبه کند و اثر هاله‌ای می‌تواند زمانی که با تصمیم‌گیری درباره دزدی یا قتل مواجه می‌شویم، از بین برود.

 

منبع

https://www.iflscience.com/halo-effect-do-attractive-people-really-look-less-guilty-how-the-evidence-is-changing-72777