آغاز همکاری مشترک مابین جشنواره و ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ‏‏‌جمهوری

در جلسه ای که روز شنبه مورخ 3 تیر ماه 1402 مابین ارکان جشنواره و سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ‌جمهوری برگزار گردید؛ تصمیاتی در خصوص گسترش همکاری های ما بین دو مجموعه اتخاذ گردید.

ابتدا دکتر مودب – مدیر اجرایی در خصوص تاریخچه شگل گیری و اعضا شورای سیاست گذاری جشنواره، نحوه داوری طرح ها، نحوه فعالیت کمیته بین الملل و همچنین اختصاص اعتبار حمایتی و پژوهشی به برگزیدگان علمی، نهایی و اساتید نمونه جوان توضیحاتی را ارائه نمود و هدف اصلی از برگزاری این رویداد را ایجاد امید و انگیزه در بین جوانان دانست.

در ادامه خانم دکتر جمیلی – رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره به توضیحاتی در خصوص شکل گیری بنیاد علم و فناوری جمیلی و شروع فعالیت های بین المللی جشنواره پرداخت و آغاز فعالیت این بخش را از کشورهای عضو اکو دانست.

ایشان مرکز شتابدهی ماینتک و شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر آنسو را نقطه قوت جشنواره دانست زیرا به این واسطه چرخه نوآوری این رویداد تکمیل شده است.

سپس دکتر حسنلو – سرپرست ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ‌جمهوری ضمن ارزنده شمردن این فعالیت خیرخواهانه پیشنهادی مبنی بر ورود حوزه شناختی به حوزه های علوم پایه ارائه داد.

ایشان متذکر شد که جشنواره و این ستاد در حوزه هوش مصنوعی همکاری های مفیدی با یکدیگر می توانند داشته باشند و از این رو  زمینه مشارکت مراکز نوآوری و خانه های خلاق با جشنواره محیا خواهد شد.

در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای مشترک و باهدف پیشبرد اهدافی مانند ترویج علم مابین دو مجموعه منعقد گردد.